EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.11.08.

Liepājā notiks konference par iekļaujošās izglītības principu izpratni un ieviešanu Latvijā


Piektdien, 21.novembrī plkst. 10:30 Liepājas Universitātē notiks konference „Iekļaujošā izglītība – ceļā uz risinājumiem”. Tajā speciālisti analizēs līdz šim paveiktais iekļaujošās izglītības un situācijas izpētē Latvijā, kā arī vienosies par turpmākajiem rīcības modeļiem iekļaujošās izglītības principu izpratnē un ieviešanā.

Konferences programma

Arī mediju pārstāvji laipni aicināti sekot līdzi konferences darbam, tās sākums plkst. 10.30.

2008. gada starptautiskā rīcības plāna „Izglītība visiem” ietvaros vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Cēsīs – notikušas reģionālās diskusijas par iekļaujošās izglītības iespējām un ar tās ieviešanu saistītajām problēmām. Konference Liepājā plānota kā šo diskusiju noslēgums. To organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar IZM Speciālās izglītības centru, Izglītības inovāciju fondu, Liepājas Universitāti un Liepājas domi.

Konferences laikā dalībnieki strādās piecās darba grupās, vērtējot iekļaujošās izglītības definīciju un tās atspoguļojumu likumdošanā, diskutējot par alternatīvām mācību satura apguves tehnoloģijām un nepieciešamajiem tālākizglītības kursiem, lai paaugstinātu profesionālo meistarību tiem skolotājiem, kuri strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Viena no darba grupām analizēs situāciju pašvaldībās – kas traucē veiksmīgi risināt iekļaujošās izglītības jautājumus, kā veicināt dažādu pašvaldības dienestu koordināciju iekļaujošas izglītības nodrošināšanā, kā īstenot iekļaušanu stipri ierobežota finansējuma apstākļos, kādam būtu jāizskatās iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas modelim pašvaldībā pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Konferences gaitā tiks prezentēta videofilma „Iekļaujošie gadījumi”, ko veidojusi invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”. Tāpat konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Liepājas labās prakses piemēru – Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece stāstīs par pedagoģiskās korekcijas izglītības sistēmu Liepājā, par to, kā notiek sadarbība starp Sociālo dienestu, Izglītības pārvaldi un Domi iekļaujošās izglītības veicināšanā.

Konferencē plānots pieņemt noslēguma dokumentu, kurā raksturota pašreizējā situācija iekļaujošajā izglītībā, definēti mērķi un uzdevumi, kas veicami, lai Latvijā tiktu ņemtas vērā un risinātas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena sabiedrības locekļa līdzdalību izglītības procesā, kultūras vidē un vietējā sabiedrībā.

Konferences noslēguma dokuments tiks izmantots izglītības politikas dokumentu izstrādei un normatīvās bāzes pilnveidei, pētniecisko un darbības projektu izstrādei iekļaujošās izglītības un kopumā sociālās iekļaušanas jomā, kā arī dažādu avotu finansējuma plānošanai.

Papildinformācija:

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047834

UNESCO LNK
Baiba Moļņika, Izglītības programmas vadītāja
baiba@unesco.lv
67325109