EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.08.07.

Līdz 30.novembrim ir iespēja pieteikties uz UNESCO/KEIZO OBUCHI stipendijām pētniecības projektu veikšanaiInteresenti var pieteikties UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (office@unesco.lv, 67325109) līdz 2007. gada 30.novembrim uz UNESCO/KEIZO OBUCHI stipendijām.


UNESCO/KEIZO OBUCHI Pētniecības stipendiju programma balstās uz sekojošām tēmām:
- apkārtēja vide (ar uzsvaru uz ūdens zinātni)
- starpkultūru dialogs
- informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
- miermīlīga konflikta risināšana

Programmu sponsorē Japānas Trasta fonds ar mērķi ietekmēt kapacitātes veidošanu un pētniecības aktivitātes.

Pētījuma ilgums – minimums 3 mēneši, maksimums – 9 mēneši. Pētījumu var sākt veikt sākot ar 2008. gada septembri un pētījumu būtu jābeidz līdz 2009.gada decembrim. Pastāv iespēja pētījumu veikt ne vairāk kā divās ārvalstīs. Stipendijas saņēmeji nedrīkst būt vecāki par 40 gadiem.

Katras stipendijas apjoms ir atkarīgs no vietas, kur tas tiks veikts, kā arī no paredzamā pētījuma ilguma. Tādēļ stipendijas apjoms variē sākot no 6 000 līdz 10 000 USD.


Pieteikšanās kārtība:
- aizpildīta divos eksemplāros kopā ar divām fotogrāfijām;
- diplomu kopijas (maģistra obligāti, doktora, ja ir), ieskaitot atzīmju izrakstu divos eksemplāros;
- rekomendācijas vēstule no kāda, kas saistīts ar kandidāta darba specifiku;
- zinātniskās institūcijas, kurā tiks veikts pētījums apstiprinājuma vēstule, kurā jānorāda institūcijas vēlme nodrošināt pētījumu izvēlētajā specializācijā;
- valodas zināšanas apliecinošs divos eksemplāros atkarībā no valsts uz kādu kandidāts dodas;

- detalizēts pētījuma apraksts uz 1 līdz 2 lpp. angļu vai franču valodā, ietverot atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kāpēc tiek veikts pētījums?;Kādi ir sagaidāmie rezultāti?; Kāds ir pētījuma veikšanas plāns?; Kurā valstī tiks veikts pētījums? (kā arī zinātniskās institūcijas adrese un nosaukums, kurā tiks veikts pētījums); Kāds ir pētījuma laika periods; Detalizēts budžeta apraksts ASV dolāros.

Pieteikuma forma, informācijas lapa un ierosmes pētījuma tematiem