EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.08.07.

Līdz 10.septembrim var pieteikties L’OREAL – UNESCO stipendijām jaunajām zinātniecēm dzīvības zinātnēs 2008. gadam (UNESCO - L’OREAL Co-sponsored Fellowships for Young Women in Life Sciences -2008)Līdz 2007.gada 10.septembrimUNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (office@unesco.lv, 67325109) var pieteikties uz L’OREAL – UNESCO stipendiju jaunajām zinātniecēm dzīvības zinātnēs 2008. gadam (UNESCO - L’OREAL Co-sponsored Fellowships for Young Women in Life Sciences -2008).


Stipendija paredzēta 15 jaunām un talantīgām zinātniecēm no visas pasaules, kuras darbojas dzīvības zinātņu jomā. (Lai tiktu ievērots reģionu balanss, no katra reģionā, kopskaitā pieciem, tiks izvēlētas 3 laureātes).


No Latvijas uz minēto stipendiju var kandidēt 4 sievietes vecumā līdz 35 gadiem (pieteikties drīkst zinātnieces, kas dzimušas pēc 1973. gada 1. janvāra) ar doktora grādu dzīvības zinātņu jomā vai doktorantes, kuras pašlaik gatavojas aizstāvēt disertāciju dzīvības zinātņu jomā, ieskaitot bioloģiju, bioķīmiju, biotehnoloģijas, lauksaimniecību, medicīnu, farmāciju un psiholoģiju.


L’OREAL ir paaugstinājis katru stipendiju no 20 000 USD līdz 40 000 USD, vienlaicīgi palielinot arī izpildes ilgumu līdz 2 gadiem katrai no stipendijām.


Nosacījumi, lai pieteiktos:
- pētniecības virziens: dzīvības zinātnes,
- pētījuma/ studiju ilgums: 2 gadi (divas fāzes: 12 un 12 mēneši),
- pētījumu iespējamā uzsākšana:
1. fāze –laikā starp 2008. gada 1. martu un 2009. gada 1. martu,
2. fāze – pēc 1. fāzes beigām
- pētījumu/ studiju vieta – vismaz viena pētnieciskā iestāde ārvalstīs, pavadot tanī vismaz pusi no katras fāzes (6 mēnešus), kopumā kā minimums 12 mēnešus vai maksimums 22 mēnešus. Kandidāte tiek lūgta turpināt studijas/ pētījumus savā valstī kā minimums 2 mēnešus,
- pētījums ir jāveic zinātniskā vadītāja uzraudzībā arī ārvalstu institūtā. Pētījuma abas fāzes ir jāvelta vienam projektam. Ja stipendiāte saņem vēl kādu balvu vai stipendiju, tas nekavējoties ir jādara zināms UNESCO, kas veiks pārbaudi un iespējams anulēs stipendiju.

Piesakoties stipendijai, pieteikumam jāietver šāda informācija un dokumenti:
- UNESCO stipendiju pieteikuma forma aizpildīta angļu vai franču valodā divos eksemplāros, pievienojot divas personas fotogrāfijas;
- e-pasta adrese;
- diplomu kopijas, ieskaitot atzīmju izrakstu divos eksemplāros (angļu vai franču valodā);
- publikāciju saraksts (angļu vai franču valodā);
- rekomendācijas vēstule no cilvēka, kas ir informēts par kandidātes darbu.
- Apstiprinājuma vēstule no ārvalstu zinātniskās institūcijas, kurā kandidāte veiks pētījumus/studēs. Tajā jānorāda:
1. Zinātniskā vadītāja vārds uzņēmējinstitūcijā,
2. uzturēšanās ilgums un datumi
3. institūcijas gatavība nodrošināt kandidātes uzņemšanu un apmācības izvēlētajā specialitātē.
- valodas sertifikāts (UNESCO forma) aizpildīts divos eksemplāros tādā valodā, kurā kandidāte studēs (ar parakstu);
- detalizēts pētījuma apraksts uz vienas vai divām lapas pusēm divos eksemplāros angļu vai franču valodā. Aprakstā jāietver sekojoša informācija: kāpēc šis projekts ir nozīmīgs dzīvības zinātnēs, tā inovatīvais, aspekts; pētījuma iespējas un mērķis, parādot, ka teorētisko un praktisko iemaņu apgūšana zinātniskajā institūcijā būs noderīga projekta īstenošanai; iespējamie rezultāti vai pētījuma ietekme; pētījuma procesa apraksts (kurās valstīs un institūcijās tiks veikts pētījums); laika grafiks, detalizēts budžeta apraksts uz atsevišķas lapas (summas norādot ASV dolāros), kur katrā gadā drīkst iztērēt ne vairāk kā 20 000 USD, no kuriem vidēji 1500 USD mēnesī drīkst paredzēt uzturēšanās izdevumiem. Attaisnojamie izdevumi ir uzturēšanās, ceļojuma un transporta izmaksas, izņemot datoru vai aprīkojuma iepirkšanu, publikāciju izdošanas izmaksas, konferenču apmeklēšanu, ja vien tā nav pētījuma sastāvdaļa.


Īpaša vērība tiks piegriezta pētījuma oriģinalitātei un kvalitātei, pozitīva atbilde tiks sniegta labi strukturētiem darbiem, kas demonstrē inovatīvu un kreatīvu pieeju un kas sniegs būtisku ieguldījumu dzīvības zinātnēs.

Pietikumi iesniedzami 10.septembrim UNESCO Latvijas Nacionālajās komisijas Sekretariātā Pils laukumā 4 – 206.

Tālrunis uzziņām – 67325109

e-pasts:inga@unesco.lv


Vienīgi Latvijas Nacionālā komisija var apstiprināt izvirzītās kandidatūras, individuāli iesniegti pieteikumi netiks pieņemti.