EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.02.06.

LETA: Latvija pievienojas UNESCO konvencijai pret dopingu sportā23. februāris 2006 12:31

Saeima šodien kā steidzamu otrajā, galīgajā lasījumā pieņēma likumprojektu par Latvijas pievienošanos Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā.


Konvencijas atbalstīšana, pēc likumprojekta autoru domām, apliecinās sporta sabiedrībai, ka valstu vadītāji uzņemas atbildību dopinga lietošanas apkarošanā, īpaši tādās sfērās, par kurām sporta sabiedrība nav atbildīga, - valsts budžeta līdzekļu sadalē, muitas un policijas darbā dopinga vielu aprites ierobežošanā, antidopinga izglītības programmu ieviešanā un sporta zinātnes atbalsta jomā.

Ar konvenciju mērķis ir veicināt dopinga nepieļaušanu sportā un cīņu par to, lai nākotnē dopingu izskaustu pilnībā.

Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un sporta federācijas ievēro Pasaules Antidopinga kodeksa un starptautisko standartu prasības, jo to nosaka atbilstošo starptautisko sporta organizāciju noteikumi. Līdz ar to konvencijas ratificēšana nepieciešama, lai apliecinātu, ka Latvija jau ievēro dokumentā noteiktās prasības.

Likumprojekta autori ir pārliecināti, ka, ratificējot konvenciju, tiks veidots labvēlīgs Latvijas tēls pasaulē, jo nepieaugs sportistu pozitīvo dopinga kontroļu dēļ radušos skandālu skaits. Īstenojot konvencijas prasības, samazināšoties dopinga vielu lietošana, īpaši jauniešu vidū, un pozitīvi tikšot ietekmēta iedzīvotāju veselība.