EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.05.07.

Lems par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidošanu un jaunu nomināciju izvirzīšanu programmas starptautiskajam reģistramCeturtdien, 31. maijā plkst. 10:00 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā, Šķūņu ielā 11, Rīgā notiks seminārs par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveidi un jaunu nomināciju izvirzīšanu programmas starptautiskajam reģistram.

Semināru Latvijas arhīviem, bibliotēkām un muzejiem rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo komiteju. Semināra laikā tā dalībnieki iepazīsies ar UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un diskutēs par tās Latvijas nacionālā reģistra veidošanu un jaunu nomināciju izvirzīšanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram.

Seminārā piedalīsies speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (tās direktors Andris Vilks ir programmas Latvijas nacionālās komitejas vadītājs), Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Universitātes bibliotēkas, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas, Muzeju valsts pārvaldes, kā arī no vairākiem Latvijas muzejiem un citām institūcijām un organizācijām.

„Pasaules atmiņa” ir viena no UNESCO komunikācijas un informācijas programmām, kas izveidota ar mērķi saglabāt nozīmīgāko pasaules dokumentāro mantojumu. Programma „Pasaules atmiņa” paredz trīs tipu reģistru izveidi: starptautisko, reģionālos un nacionālos. Visi reģistri ietver pasaules mēroga nozīmes materiālus, un viena vienība var tikt ietverta vairākos reģistros. Nacionālie reģistri, kādu iecerēts izveidot arī Latvijā, ietver nācijas dokumentāro mantojumu, kura iekļaušanu tajā apstiprina „Pasaules atmiņas” nacionālā komiteja. Nacionālie reģistri palīdz valdībām un institūcijām veidot izpratni par dokumentāro mantojumu, kas atrodas dažādās organizācijās un pie privātpersonām, kā arī par nepieciešamību veidot koordinētu stratēģiju, lai nodrošinātu apdraudētā dokumentārā mantojuma saglabāšanu.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas 2001. gadā tika iekļauta viena nominācija – Dainu skapis.

Papildinformācija:
Anita Vaivade
UNESCO LNK
Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 7325109
E-pasts: anita@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv