EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.02.11.

Lems par nomināciju iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā


Lems par nomināciju iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā


Piektdien, 25. februārī plkst. 10:00 LR Kultūras ministrijā (Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā) notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēde, kurā lems par nomināciju iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Jau ziņots, ka pēc UNESCO LNK aicinājuma 2010. gada septembrī Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam tika iesniegtas piecas nominācijas: Latvijas Zinātņu akadēmija iesniedza nomināciju „Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 2000)”; Daugavpils dome – nomināciju „Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis”; Kuldīgas novada pašvaldība – „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā”; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Grobiņas novada pašvaldība – „Grobiņas arheoloģiskais ansamblis”; savukārt Līgatnes novada dome – nomināciju „Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs”.


Nominācijas tika vērtētas atbilstoši UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikumam, ņemot vērā kompetentu institūciju un ekspertu viedokli, ar ko tiks pamatots arī UNESCO LNK Asamblejas lēmums par to, kuras no iesniegtajām nominācijām iekļaujamas sarakstā.


UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts izveidots, lai izceltu, apzinātu un popularizētu Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību izpratnē ir īpašas nozīmes universāla vērtība Latvijas, Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams un nododams nākamajām paaudzēm. Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā, un šobrīd Pasaules dabas un kultūras mantojuma starptautiskajā sarakstā ir divi ieraksti no mūsu valsts: Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 1997. gadā) un Strūves ģeodēziskais loks (starpvalstu nominācija, iekļauta 2005. gadā). Kopumā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā ir 911 objekti.


UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā. Asambleja ir LNK augstākā lēmējinstitūcija, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. Tajā darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai UNESCO kompetences jomās.

Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvija pievienojusies UNESCO.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv