EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.02.08.

Latviju UNESCO starpvaldību institūcijās pārstāvēs Andris Urtāns un Aija Žīgure


Vakar, 20. februārī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja apstiprināja Latvijas pārstāvjus, kuri darbosies UNESCO starpvaldību institūcijās, un tie ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktora vietnieks Andris Urtāns un Centrālās Statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure.

Jau ziņots, ka UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijas laikā (notika no 2007. gada 16. oktobra līdz 3. novembrim) notikušajās UNESCO starpvaldību institūciju vēlēšanās Latvija ieguva pārstāvību UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” un UNESCO Statistikas institūta padomē.

Andris Urtāns darbosies UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere” (MAB)) padomē. Šī programma ir saistīta ar starpdisciplināriem pētījumiem un kapacitātes nodrošināšanu ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi globālā mērogā. Šī ir starpvalstu ekosistēmas pētniecības, izglītības un informācijas izplatīšanas programma, kura orientēta uz dabas resursu lietderīgu un ilgtspējīgu izmantošanu. MAB padomē tiek ievēlēti 34 dalībvalstu pārstāvji.

Latvija ievēlēta MAB padomē laika posmam no 2007. līdz 2009. gadam.

Aija Žīgure pārstāvēs Latviju UNESCO Statistikas institūta padomē. Institūts sagatavo informāciju izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas jautājumos, kas nepieciešama dalībvalstīm, lai pieņemtu dažādus lēmumus. Institūts atbalsta dalībvalstis to statistiskās un analītiskās kapacitātes uzlabošanā, kā arī sniedz citus pakalpojumus, ņemot vērā dalībvalstu vajadzības. UNESCO Statistikas institūta padomē tiek ievēlēti 12 dalībvalstu pārstāvji uz četriem gadiem.
Latvija ievēlēta UNESCO Statistikas institūta padomē laika posmam no 2008. līdz 2012. gadam.

Vakardienas sēdē UNESCO LNK Asambleja iepazinās arī ar UNESCO ģenerāldirektora Koičiro Macuuras (Koïchiro Matsuura) vizītes plānu Latvijā. UNESCO ģenerāldirektors viesosies Rīgā no šā gada 11. līdz 13. jūlijam, lai iepazītos ar Latvijas sasniegumiem un problēmām UNESCO kompetences jomās. Viņš apmeklēs arī Dziesmu un deju svētkus, kas kā tradīcija iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbu sarakstā un starptautiski atzīti par būtisku nemateriālā kultūras mantojuma vērtību.

Tāpat Asambleja izvērtēja LNK darbību 2007. gadā, apstiprināja LNK darbības prioritātes 2008. – 2009. gadam un darba plānu 2008. gadam, apstiprināja nolikumu par LNK nozaru programmu padomēm un specializētajām komisijām un apstiprināja LNK sastāvu 2008. – 2012.gadam. Sēdē tika lemts arī par Latvijas pieteikumiem, kuri iesniedzami UNESCO dalībvalstu līdzdalības programmai 2008. – 2009. gadam.


Asambleja ir UNESCO LNK augstākā institūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā.


Papildinformācija:
Rolands Ozols
UNESCO LNK ģenerālsekretārs
Tālr.: 7325109
E-pasts: rolands@unesco.lv


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv