EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.11.07.

Latvijas skolu komandas aicinātas piedalīties starptautiskajā Mondialogo skolu konkursāUNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina Latvijas skolu komandas piedalīties Mondialogo skolu konkursā.

Mondialogo skolu konkurss ir pasaulē lielākā starptautiskā sacensība, kas izveidota, lai sekmētu starpkultūru dialogu jauniešu vidū un attīstītu jauniešu prasmes efektīvi komunicēt ar vienaudžiem citur pasaulē, profesionālā līmenī paaugstinot savas prasmes informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas jomā.

Katrā komandā drīkst būt līdz 30 skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem un viens skolotājs – komandas vadītājs. Viena projekta izpildē piedalās divu valstu komandas, kas vienojas par projekta ideju un mērķi, tādējādi veicinot starpkultūru dialogu un jaunu kontaktu veidošanos pasaules kontekstā.

Līdz 2007. gada 1. novembrim notiek dalībnieku reģistrācija internetā: www.mondialogo.org/msc vai nosūtot reģistrācijas formu pa faksu: +33 1 45 68 56 27. Reģistrācijas veidlapa pieejama arī UNESCO LNK Sekretariātā Pils laukumā 4 – 206, Rīgā. Decembrī tiks apstiprinātas komandas, kuras piedalīsies konkursā, un katrai komandai tiks sniegta informācija par iespējamo partnerkomandu citā valstī.

Projektu izstrādei tiks dots laiks no 2008. gada janvāra līdz maijam, līdz 31. maijam komandām jāiesniedz projekta rezultātu gala ziņojums UNESCO Sekretariātā Parīzē, Francijā.

Projektus starptautiska žūrija vērtēs 2008. gada jūlijā un nominēs uzvarētājus. Savukārt septembrī notiks Mondialogo simpozijs un uzvarētāju godināšana.

Šis ir jau trešais Mondialogo skolu konkurss. Pēc pirmajiem diviem konkursiem (2003/2004. gadā un 2005./2006. gadā) UNESCO un autobūves kompānijas „DaimlerChrysler” kopējā iniciatīva šobrīd apvieno jau vairāk nekā 60 000 skolēnu un mācībspēku gandrīz 140 valstīs.

Plašāku informāciju par konkursu var iegūt UNESCO LNK Sekretariātā pie Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītājas Ingas Pučures pa tālruni + 371 67325109 vai e-pastu: inga@unesco.lv.