EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.11.08.

Latvijas pārstāvji piedalās UNESCO starptautiskajā konferencē „Iekļaujošā izglītība: nākotnes ceļš”


Vakar, 25. novembrī atklāta UNESCO starptautiskā izglītības konference „Iekļaujošā izglītība: nākotnes ceļš” („Inclusive Education: the Way of the Future”), kurā pārstāvēta arī Latvija.

Konference norisināsies līdz 28. novembrim Ženēvā, un Latviju tajā pārstāv izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktors Artūrs Skrastiņš, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Izglītības programmas vadītāja Baiba Moļņika un UNESCO LNK izglītības programmu konsultants Rolands Ozols, Valsts speciālās izglītības centra direktors Guntis Vasiļevskis, kā arī Latvijas Universitātes un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pārstāvji Dita Nīmante un Zenta Anspoka.

Tatjana Koķe konferences atklāšanā uzrunāja tās dalībniekus, pievēršoties iekļaujošās izglītības jautājumiem, Latvijas paveiktajam šajā jomā gan nacionālajā līmenī, gan starptautiski, kā arī – ieskicēja galvenos iekļaujošās izglītības izaicinājumus nākotnē, izklāstot šogad Rīgā notikušās reģionālās konferences “Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” ietvaros apkopotos secinājumus.

Gatavojoties nozīmīgajam notikumam Ženēvā, starptautiskā konference “Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” notika šā gada 24. – 26. februārī Rīgā, un to organizēt bija uzticēts UNESCO LNK un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar UNESCO Starptautisko izglītības biroju (Ženēva). Rīgas konferencē panāktie rezultāti bija būtisks ieguldījums Ženēvas konferences sagatavošanā un sekmīgas norises nodrošināšanā. Tajā piedalījās 185 dalībnieki no 35 Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona valstīm.

Starptautiskā izglītības konference „Iekļaujošā izglītība: nākotnes ceļš” Ženēvā pulcē ap 1500 dalībniekus – izglītības politikas ekspertus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un politikas īstenotājus no aptuveni 150 pasaules valstīm gan no valsts, gan nevalstiskā sektora, un izglītības jomā šis notikums ir salīdzināms ar Pasaules ekonomikas forumu Davosā.

Konferences uzdevums ir veicināt diskusijas un apkopot secinājumus par to, kā veicināt ikviena vajadzībām un spējām atbilstošas un kvalitatīvas izglītības pieejamību, kā izglītības iestādēm reaģēt uz daudzveidību, kā nodrošināt efektīvu mācīšanos, kāda ir iesaistīto spēlētāju loma un atbildība sekmīgas iekļaujošās izglītības sistēmas attīstībā.

Iekļaujošās izglītības jautājumi kļūst aizvien aktuālāki gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Tādēļ katras valsts uzdevums ir veicināt un atbalstīt ikviena bērna un jaunieša iespēju pilnvērtīgi iegūt izglītību atbilstoši viņa spējām, interesēm un vajadzībām. Līdz ar to iekļaujošā izglītība ir process, kas paredz veidot izglītības vidi, kas ir atvērta ikvienam, daudzveidīga un toleranta, šādi nodrošinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, dažādās aktivitātēs un kultūras norisēs, kā arī maksimāli samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības procesa.

Plašāka informācija par starptautisko izglītības konferenci – UNESCO Starptautiskā izglītības biroja mājas lapā:
http://www.ibe.unesco.org/en/global-news-archive/single-news/news/international-conference-on-education-targets-inclusion-november-25-to-28/106.html

Latvijas un citu valstu nacionālie ziņojumi par izglītības attīstību:
http://www.ibe.unesco.org/en/ice/48th-session-2008/national-reports.html

Izglītības ministres Tatjanas Koķes un citu valstu ministru uzrunas:
http://www.ibe.unesco.org/en/ice/48th-session-2008/messages-of-the-ministers.html

Informācija par iekļaujošo izglītību, koncepciju un galvenajiem virzieniem

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv