EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.09.10.

Latvijas pārstāvji Maskavā piedalīsies UNESCO Pasaules konferencē par agrīnā un pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un izglītību


Šā gada 27. – 29. septembrī, Maskavā notiks pirmā Pasaules konference par bērnu agrīno attīstību un izglītību. 29. septembrī plenārsēdē ar prezentāciju par to, kā sabiedrības atbalsts maziem bērniem ietekmē ģimenes un visas kopienas dzīvotspēju un labklājību, uzstāsies arī izglītības eksperte no Latvijas Aija Tūna.


Konferencē piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos Kristīne Vāgnere, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.


UNESCO uzsver, ka agrīnā bērnība ir svarīgākais cilvēka dzīves posms, kas lielā mērā ietekmē visu cilvēka tālāko dzīvi, tai skaitā panākumus skolā, veiksmīgas sociālās attiecības un profesionālo darbību. Bērni ir vieglāk ievainojami un visvairāk atkarīgi no citiem; lai dzīvotu un attīstītos, viņiem nepieciešama emocionālā drošība un iespējas daudzpusīgai, harmoniskai attīstībai. Joprojām ļoti lielai daļai pasaules bērnu nav pieejams atbalsts, ko nodrošina agrīnā aprūpe un izglītība (Early Childhood Care and Education (ECCE)), un tas savukārt ierobežo gan konkrētas valsts, gan veselu reģionu attīstības potenciālu.


„Agrīnā bērnība ir ļoti nozīmīgs posms bērna attīstībā, jo īpaši mūžizglītības kontekstā, kas ir viena no būtiskākajām UNESCO mandāta jomām. Un tai būtu jākļūst par neatņemamu izglītības sistēmas sastāvdaļu ikvienā valstī,” uzsver Baiba Moļņika.


Labklājība, kā norāda UNESCO, nebūtu jāsaista tikai ar materiāliem ieguvumiem. Labklājība ir atkarīga arī no tā, kā valstis spēj nodrošināt savus iedzīvotājus ar tādām vērtībām, kā tolerance, taisnīguma izjūta, savstarpējas sadarbības principi, savstarpēja cieņa un cieņa pret dažādību un vidi. Kā šie jautājumi tiek risināti agrīnās bērnības vecumposmā un attīstās dažādās pasaules valstīs, kopīgās diskusijās un ziņojumos UNESCO dalībvalstis pievērsīsies pirmajā Pasaules konferencē par bērnu agrīno izglītību un aprūpi.


UNESCO ir vadošā ANO aģentūra izglītības jautājumos, aizstāvot ikviena tiesības uz izglītību, risinot jautājumus par izglītības pieejamību un kvalitāti, kā arī rosinot visas pasaules sadarbību kopīgu ar izglītību saistītu izaicinājumu risināšanā. UNESCO regulāri rīko pasaules konferences, izdod pārskatus un gatavo politikas veidošanas ieteikumus par dažādiem izglītības jautājumiem. UNESCO ir arī galvenā Tūkstošgades attīstības mērķu īstenotāja izglītībā, kā arī rīcības plāna „Izglītība visiem” īstenotāja.


Arī Latvijā UNESCO LNK aktīvi veicina UNESCO mērķu izglītībā īstenošanu. Gatavošanās šai konferencei notiek jau kopš 2008. gada, kad Rīgā tika organizēta starptautiska konference par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 2009. gadā UNESCO LNK starptautisko nedēļu „Izglītība visiem„ veltīja iekļaujošai izglītībai pirmskolās. Savukārt šā gada jūlijā sadarbībā ar Starptautisko asociāciju „Soli pa solim” (ISSA) tika rīkota starptautiska konference „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā”.


Aijas Tūnas uzstāšanās būs veltīta iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros sniegtajam atbalstam pirmsskolas vecuma bērniem, pārveidojot skolas par daudzfunkcionāliem izglītības un attīstības centriem visa vecuma vietējās sabiedrības iedzīvotājiem.


Plašāka informācija par konferenci: UNESCO mājas lapā.


Papildinformācija: Aija Tūna, aija.tuna@sfl.lv.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. (+371) 29109268
E-pasts: liene@tels.lv