EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.11.05.

Latvijas pārstāvji ievēlēti divās UNESCO starpvaldību izpildkomitejās

UNESCO Ģenerālās konferences 33. sesijā divās UNESCO starpvaldību izpildkomitejās ievēlēti pārstāvji no Latvijas.


Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesore, Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” izpilddirektore Dr. habil. paed. Tatjana Koķe ievēlēta UNESCO Starptautiskā Izglītības biroja padomē, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas zinātņu prorektors profesors Dr.hab.art Juris Tālivaldis Urtāns ievēlēts UNESCO Starptautiskās kampaņas izpildkomitejā Nūbijas muzeja Asuānā un Ēģiptes Civilizācijas muzeja Kairā izveidei.

UNESCO Starptautiskais Izglītības birojs piedalās UNESCO izglītības programmu satura veidošanā, veicina izglītības politikas dialogu un pēc dalībvalstu pieprasījuma iesaistās tehniska rakstura palīdzībā un mācību programmu izstrādē.

UNESCO Starptautiskās kampaņas izpildkomiteja Nūbijas muzeja Asuānā un Ēģiptes Civilizācijas muzeja Kairā izveidei konsultē UNESCO ģenerāldirektoru dažādos ar muzeju izveidošanu saistītos jautājumos, īpaši par muzeja starptautiskā rakstura saglabāšanu un darba koordināciju.

Latvijas pārstāvju ievēlēšana šajās UNESCO starpvaldību izpildkomitejās ir uzskatāms par augstu novērtējumu un atzinību Latvijas aktīvajai darbībai ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārs Rolands Ozols uzsver: “Tas dos iespēju vēl aktīvāk paust Latvijas viedokli mūsu valstij svarīgos izglītības un kultūras jautājumos pasaulē un reizē Latvija šādi pozicionē sevi kā intelektuālu donorvalsti.”Informācija UNESCO mājas lapā:

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=30223&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html