EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.12.06.

Latvijas pārstāvis piedalījies UNESCO Starptautiskās kampaņas izpildkomitejā Nūbijas muzeja Asuānā un Ēģiptes Civilizācijas muzeja Kairā izveideiLaikā no 15.līdz 22. decembrim Latvijas Kultūras akadēmijas zinātņu prorektors profesors Dr. ghist., Dr.habil.art. Juris Tālivaldis Urtāns piedalījās kā Latvijas pārstāvis UNESCO Starptautiskās kampaņas izpildkomitejas Nūbijas muzeja Asuānā un Ēģiptes Civilizācijas muzeja Kairā izveidei (turpmāk – Kampaņa) sēdē, kurā tika ievēlēts jaunais Kampaņas priekšsēdētājs (Irānas pārstāvis) un sekretārs (Kanādas pārstāve).

Sēdē tika apspriestas iepriekšējās rekomendācijas Ēģiptes civilizācijas nacionālā muzeja Kairā izveidei un to izpilde kā no Ēģiptes, tā no UNESCO puses. Tika secināts, ka izdarīts liels darbs Nūbijas muzeja koncepcijas izstrādē, muzeja speciālistu sagatavošanā, UNESCO ekspertu piesaistē, kas rezultējies Ēģiptes civilizācijas nacionālā muzeja būvē un muzeja speciālistu sagatavošanā.

Tikšanās laikā tika stādītas priekšā, apspriestas un pēc plašas diskusijas pieņemtas jaunās rekomendācijas par Nūbijas muzeja Asuānā un Ēģiptes civilizācijas nacionālā muzeja Kairā izveidi. Būtiskākie rekomendāciju punkti: muzeju vajadzībām nepieciešamo speciālistu apmācība un sagatavošana, pieejamo naudas līdzekļu apguves mehānisma uzlabošana, muzeju un apkārtējās ainavas vienotības koncepcijas izstrāde (Kairas muzejs).


Profesors Urtāns par savu pieredzi Ēģiptē: "Man kā Latvijas Republikas pārstāvim bija liels gods pārstāvēt savu valsti nozīmīgā UNESCO kampaņā, tomēr nebūdams ēģiptologs, varēju diskusijās piedalīties tikai vispārējo jautājumu apspriešanā. Jāatzīmē, ka ievēlētie Komisijas locekļi lielāko tiesu bija savu valstu UNESCO pārstāvji un tātad arī nebija eksperti tieši Ēģiptes jautājumos. Mazākā daļa ievēlēto Komisijas locekļu bija speciālisti ēģiptoloģijā, ar to saistītajās nozarēs vai arī savu valstu kultūras mantojuma aizsardzības institūciju pārstāvji, tomēr tieši viņi vispārējās diskusijās piedalījās mazākā apmērā."Vizītes laikā Latvijas pārstāvim bija iespēja apmeklēt nesen uzbūvēto Nūbijas muzeju, tā ekspozīcijas un īpaši Kampaņai par godu izveidotās izstādes par starptautiskajiem pasākumiem 1950 - 1960. gados Asuānas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves appludināmo pieminekļu glābšanā. Tāpat programmā bija pārvietoto kultūras vērtību un pieminekļu apmeklējums.