EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.01.06.

Latvijas pārstāve ievēlēta par UNESCO Starptautiskā Izglītības biroja padomes viceprezidenti

Šodien, 25. janvārī, Ženēvā Starptautiskā izglītības biroja (IBE) padomes sanāksmē Latvijas pārstāve prof. Tatjana Koķe ievēlētā par IBE padomes viceprezidenti.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārs Rolands Ozols uzsver: “Latvijas pārstāvja ievēlēšana par Starptautiskā izglītības biroja padomes viceprezidentu ir atzinība aktīvai Latvijas līdzdalībai UNESCO izglītības programmu darbā, piedāvājot valsts pieredzi izglītības jomā.”


Latvija par Starptautiskā izglītības biroja padomes locekli uz 4 gadiem tika ievēlēta UNESCO Ģenerālās konferences 33.sesijas laikā Parīzē 2005.gada 18.oktobrī un mūsu valsti šajā institūcijā pārstāv Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesore, Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” izpilddirektore Dr. habil. paed. Tatjana Koķe.


UNESCO Starptautiskais Izglītības birojs piedalās UNESCO izglītības satura un metožu pilnveidošanā pasaulē, tādējādi veicinot dialogu un sadarbību starp pasaules valstīm izglītībā. Starptautiskais izglītības birojs tika izveidots 1925. gadā, bet par UNESCO starptautisko izglītības centru tas kļuva 1969.gadā.


Starptautiskā izglītības biroja padomes uzdevums ir sadarbībā ar tā direktoru izstrādāt biroja darbības programmu un veikt tās īstenošanas uzraudzību. Starptautiskā izglītības biroja padomes sanāksmes notiek reizi gadā, kad tiek apstiprināta Starptautiskā izglītības biroja pārskats par iepriekšējo gadu un pieņemta darbības programma nākamajam gadam. Starptautiskajā izglītības biroja padomē darbojas 28 pasaules valstu pārstāvji, un par padomes prezidenti tika ievēlēta Indijas pārstāve.

Prof. Tatjanas Koķes CV latviešu valodā.

IBE mājas lapa: http://www.ibe.unesco.org/