EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.10.11.

Latvijas muzejos atzīmē UNESCO nedēļu

 

Vairāki UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” muzeji visā Latvijā iesaistījušies UNESCO nedēļas atzīmēšanā un piedāvā saviem apmeklētājiem gan bezmaksas ekspozīcijas, gan dažādus interesantus pasākumus.
 
Izceļot UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā un nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas, to glabātāji – Latvijas kara muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, AS „Latvenergo” Enerģētikas muzejs, Okupācijas muzejs, Tukuma pilsētas vēstures muzejs Pils tornis 11. oktobrī aicina apmeklētājus bez maksas iepazīt Latvijas nozīmīgo dokumentāro mantojumu. 
 
12. oktobrī Rakstniecības un mūzikas muzejā bez maksas varēs iepazīt Raiņa un Aspazijas savstarpējo saraksti 1894. – 1929., kas iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā (paroles atbilde muzeja bezmaksas apmeklējumam: „Aspaziju”). 
 
13. oktobrī Daugavas muzejs Salaspils novadā laipni aicina apmeklētājus iepazīt dokumentāro mantojumu, kas iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nacionālajā reģistrā – „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”.  AS „Latvenergo” Enerģētikas muzejs Ķegumā, par godu Eduarda Krauca fotokolekcijai, atklās izglītojošu programmu – nodarbības „Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca fotoobjektīvu”. Atklāšanā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem tiks demonstrēti unikāli kinohroniku fragmenti par Ķeguma spēkstacijas būvniecību 20. gadsimta 30. gados no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, bet izstādē būs eksponētas dokumentu kopijas no Latvijas Valsts vēstures arhīva. 
 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā visu nedēļu ikviens interesents var iepazīties ar prezentāciju par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa”, Latvijas nacionālā reģistra pirmajām nominācijām un īpaši – ar nomināciju „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”. UNESCO nedēļas ietvaros tiks rīkotas arī nodarbības muzeja apmeklētājiem, kurās tiks rakstītas vēstules uz bērza tāss. 
 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nacionālajā reģistrā iekļautajai nominācijai veltīta izstāde „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” no 10. līdz 14. oktobrim būs apskatāma arī Rīgas Stradiņa universitātē. Savukārt Latvijas Nacionālajā arhīvā turpinās Latvijas restauratoru veikumam veltīta izstāde „Saglābtā harmonija. Restaurācijas darba mozaīka”.
 
Jau ziņots, ka, atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO), no šā gada 10. līdz 14. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kurā sadarbībā ar tās dalībinstitūcijām un partneriem sabiedrība tiek aicināta iesaistīties dažādās aktivitātēs, izzinot un iepazīstot UNESCO mērķus, darbību, redzamākās programmas un īstenotos projektus Latvijā.
 
Visu nedēļu notiks gan pasākumi, gan semināri un diskusijas, gan arī koncerti un izstādes, kā arī dažādas citas aktivitātes, konkursi, mācību stundas, lekcijas un tikšanās, ko UNESCO LNK, tās sadarbības partneri, izglītības iestādes, pašvaldības, bibliotēkas u.c. dalībinstitūcijas piedāvās iedzīvotājiem visā Latvijā. Tie turpināsies un no jauna tiks rīkoti vēl līdz pat gada beigām.
 
 
2011. gada 14. oktobrī aprit 20 gadi kopš tās dienas, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO tās galvenajā mītnē Parīzē. Kā savās atmiņās stāsta pirmā Latvijas vēstniece Francijā un UNESCO Aina Nagobads – Ābolas kundze, toreiz bija dotas tikai 48 stundas laika, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus Latvijas pieteikumam dalībai UNESCO. Tas tika paveikts, un 1991. gada 14. oktobrī Latvijas karogu vēstniece svinīgi ienesa UNESCO galvenajā mītnē Parīzē un novietoja blakus pārējo pasaules valstu karogiem. 1991. gada 6. decembrī Parīzē tika atklāta Latvijas vēstniecība Francijā un UNESCO, bet UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) tika izveidota 1992. gadā. 
 
UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. Tā ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Šo mērķu īstenošanai UNESCO Konstitūcija paredz, ka katra dalībvalsts dibina savas valsts UNESCO Nacionālo komisiju UNESCO programmu īstenošanai dalībvalstī un kā aizstāvi un padomdevēju izglītības, zinātnes, kultūru, komunikāciju un informāciju jomu jautājumos.
 
UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona LR Ministru kabineta pārraudzībā ar mērķi stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.
 
Redzamākās UNESCO LNK aktivitātes aizvadītajos 20 gados ir mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumu aktualizēšana UNESCO Pasaules mantojuma, „Pasaules atmiņa” un nemateriālā kultūras mantojuma programmu ietvaros, izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumu aizstāvība globālā rīcības plāna „Izglītība visiem” ietvaros, zinātnes ētikas jautājumu aizstāvība un zināšanu mobilizēšanas veicināšana, tai skaitā ik gadu piešķirot stipendijas sievietēm zinātnē, u.c.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv
 
Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com!