EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.09.06.

Latvijas delegācijas pieredzes apmaiņas brauciens uz KanāduUNDP/ GEF (ANO Attīstības programma/ Pasaules Vides fonds) projekta ietvaros no 10. līdz 18. septembrim Latvijas delegācija dodas pieredzes apmaiņas brauciena uz Kanādu.


Brauciena laikā paredzētas vairākas tikšanās ar Kanādas vides monitoringa un Kanādas Biosfēras rezervātu pārstāvjiem, kā arī tikšanās ar Kanādas Biosfēras rezervātu asociācijas priekšsēdētāju Ričardu Murzinu (Richard Murzin), lai pārrunātu iespējas paplašināt sadarbību ar Kanādas biosfēras rezervātiem, apgūt un pārņemt zināšanas un pieredzi biosfēras rezervātu monitoringa programmu izveidē, kā arī sabiedriskā monitoringa sistēmas izveidē un uzturēšanā. Tāpat būtiska ir kanādiešu sadarbības modeļa ar NVO pārņemšana un finanšu atbalsta shēmu ieviešana biosfēras rezervātu atbalstam.


Latvijas delegācijā ietilpst UNESCO Zinātnes programmas “Cilvēks un biosfēra” (Man and Biosphere – MAB) vadītājs, Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta direktora vietnieks A.Urtāns; Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas direktors
V. Seilis, ekologs un komunikācijas un vides izglītības speciālists A. Soms; UNDP Latvia pārstāve S.Kalniņa; UNDP/GEF Projekta "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā" vadītājs O. Opermanis; Sabiedriskā monitoringa koordinatore ZBR (UNDP/GEF Projekta ""Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā" ietvaros) I. Soma; UNDP/GEF Projekta ""Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā" speciāliste Mazo grantu programmā L. Zvingule