EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.08.11.

Latvijas delegācija piedalās ECOSOC padomes sanāksmē


Šā gada 5. jūlijā Latvijas delegācija Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces Laumas Sīkas vadībā sākusi darbu Apvienoto Nāciju Ekonomisko un sociālo lietu padomes (ECOSOC) augsta līmeņa sanāksmē (High-level Segment) Ženēvā, kas sākās 4. jūlijā un ilgs līdz 8. jūlijam. Latvijas delegācijas sastāvā ir arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.

Šī tikšanās ir augsta līmeņa politiska platforma starptautiskajam dialogam, kas pulcē ANO dalībvalstu izglītības ministrus un kuras uzmanības centrā, lai pārrunātu to, kā norit starptautisko mērķu īstenošana izglītībā, tas ir – kādi ir dalībvalstu panākumi, problēmas, pieredze Tūkstošgades attīstības mērķu, globālo „Izglītība visiem” mērķu un ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” mērķu sasniegšanā.

ECOSOC sanāksme tika atklāta 4. jūlijā ar bijušā Anglijas premjerministra Gordona Brauna uzrunu, kurā viņš uzsvēra investīciju nozīmi izglītībā un to ietekmi uz nozares nākotni. Savukārt UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova aicināja dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst jau pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī skolā iegūto prasmju attīstībai mūža ilgumā, nodrošinot to atbilstību darba tirgus vajadzībām.

ECOSOC sanāksmes ietvaros top deklarācija par starptautisko mērķu ieviešanu un saistībām izglītībā. Tajā būtiska loma veltīta dalībvalstu pienākumiem un uzdevumiem tādās jomās, kā izglītības pieejamība un, jo īpaši – izglītības kvalitāte un radošums visos līmeņos. Savukārt pasaules līmenī ECOSOC sanāksmē tiks turpinātas diskusijas par UNESCO kā vadošās ANO sistēmas aģentūras izglītībā lomas stiprināšanu un pilnveidošanu, ņemot vērā vispārējās attīstības tendences un dažādus izaicinājumus.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka 5. jūlija debatēs uzstājās ar uzrunu, kurā akcentēja interešu izglītību un tās lomu cilvēka vērtībizpratnes veidošanā, pašrealizācijā, kā arī sasaistē ar darba tirgu, izceļot tās jomas, kurās Latvija var dalīties ar savu pieredzi, un tās ir: interešu izglītība, bilingvālā izglītība un iekļaujošā izglītība. Sesijas ietvaros Lauma Sīka piedalīsies arī apaļā galda diskusijās par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) izglītībā, jauniešu iesaisti politikas veidošanā un par bezmaksas uzturu mācību iestādēs.

ECOSOC ir viena no ANO sistēmas pamatinstitūcijām, kas koordinē starptautisko ekonomisko un sociālo sadarbību un ar ANO specializēto aģentūru, tajā skaitā – UNESCO, fondu un programmu, funkcionālo un reģionālo komisiju darbību saistītos jautājumus. ECOSOC kalpo kā galvenais starptautiskais forums, lai veicinātu dalībvalstu sociālo un ekonomisko attīstību; identificētu starptautisko ekonomisko, sociālo un ar veselību saistīto problēmu risinājumus; veicinātu starptautisko sadarbību kultūras un izglītības jomā; veicinātu cilvēktiesību un pamatbrīvību universālu ievērošanu.

Vairāk par ECOSOC.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv