EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.02.10.

Latvijā viesosies Starptautiskās dejas padomes prezidents


4. un 5. februārī Rīgā viesosies Starptautiskās dejas padomes (International Dance Council – CID) prezidents Alkis Raftis (Alki Rafti).


Viņš tiksies ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) un Rīgas domes Kultūras departamenta pārstāvjiem.


2009. gada nogalē Latvija saņēma apstiprinājumu par Rīgas sekcijas uzņemšanu Starptautiskajā dejas padomē, kurai ir oficiālas attiecības ar UNESCO. Tā tika dibināta 2009. gada decembrī dejas pedagoģes un horeogrāfes, RPIVA profesores Rita Spalva.


Starptautiskā dejas padome ir 1972. gadā pēc UNESCO iniciatīvas dibināta starptautiska nevalstiska organizācija ar mērķi apvienot visu žanru, veidu un virzienu deju māksliniekus pasaulē.


Informācija par Starptautisko dejas padomi:
www.unesco.org/ngo/cid
www.cid-unesco.org