EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.02.11.

Latvijā viesosies ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” koordinators Aleksandrs Laihts


No šā gada 10. līdz 12. februārim Latvijā uzturēsies Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” koordinators, UNESCO Vācijas Nacionālās komisijas Sekretariāta vadītājs Aleksandrs Laihts (Alexander Leich).


Aleksandrs Laihts iepriekš ir darbojies kā koordinators Eiropas Savienības (ES) kultūras projektā „Kulturjahr der Zehn”, kas tika īstenots 10 ES valstīs. Viņš ir bijis Notinghemas Universitātes (Vācija) un Vesprēmas universitātes (Ungārija) lektors. Filozofijas doktora grādu ieguvis Notinghemas Universitātē. Aleksandrs Laihts ir daudzu publikāciju, prezentāciju, runu, ziņojumu autors tematos par izglītības politiku, izglītību ilgtspējīgai attīstībai un kultūras politiku gan nacionālā, gan starptautiskā kontekstā.


10. februārī Aleksandrs Laihts tiksies ar Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Inu Druvieti un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāru Mareku Gruškevicu. No plkst. 12:00 līdz 14:00 viņš piedalīsies arī ANO dekādes „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai” Latvijas koordinācijas grupas sanāksmē – diskusijā par starpinstitūciju sadarbību dekādes īstenošanā reģionos „Globālā atbildība un vietējie izaicinājumi”, kas notiks IZM Akadēmiskajā zālē, Vaļņu ielā 2, Rīgā. Tajā Aleksandrs Laihts iepazīstinās ar uzdevumiem dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” tās turpmākai norisei, to īstenošanas mehānismiem reģionālajā kontekstā, kā arī ar Vācijas pieredzi. Latvijas pieredzi, īstenojot izglītības ilgtspējīgai attīstībai principus vispārējā izglītībā, prezentēs Profesionālās un vispārējās izglītības departamenta Inita Juhņēviča, savukārt ar pieredzes stāstiem, kas apkopoti pētījumā „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā – pašvaldību atbalsts 16 – 25 gadus veciem jauniešiem” iepazīstinās Latvijas lauku foruma Valdis Kudiņš un projekta „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja Aija Tūna. Kopumā sanāksmē, kas vienlaikus paredzēta kā treniņseminārs, piedalīsies ap 30 dalībnieku – politikas veidotāji, izglītības, labklājības, vides, ekonomikas un reģionālās plānošanas speciālisti, pētnieki un zinātnieki, kā arī nevalstiskās organizācijas u.c.


11. februārī Aleksandrs Laihts Daugavpilī piedalīsies Latvijas Ilgtspējīgas attīstības institūta rīkotā diskusijā par skolotāju lomu ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” mērķu sasniegšanā un aktivitāšu īstenošanā. Savukārt plkst. 14:00 viņš apmeklēs Daugavpils Valsts ģimnāziju Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī. Tur sarunā ar skolas vadību, pasniedzējiem un skolēniem Aleksandrs Laihts iepazīsies ar ģimnāzijas pieredzi, darbojoties UNESCO Asociēto skolu projektā un īstenojot dekādei „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” veltītas aktivitātes trīs gadu pārskatā. Ar ģimnāzijas akadēmisko personālu tiks pārrunāti arī tādi temati, kā ilgtspējības aspektu iestrāde klases stundu programmās un izglītības programmu saturā, vides ilgtspējas un sociālās līdzatbildības veicināšana skolā, kā arī plānotās Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātes. Daugavpilī viņš tiksies arī ar asociācijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pārstāvjiem.


12. februārī – ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” koordinatora vizītes noslēgumā notiks seminārs par dekādes principu ieviešanu Baltijas jūras projekta un UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanā.


Par ANO dekādi „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”
Atbalstot mēģinājumus veicināt sociāli atbildīgu, ekonomiski dzīvotspējīgu un ekoloģiski ilgtspējīgu attīstību, ANO Ģenerālā asambleja 2002. gada 20. decembrī pieņēma rezolūciju par dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pasludināšanu. Dekāde ilgs kopumā 10 gadus – no 2005. līdz 2014. gadam, un vadošā aģentūra dekādes īstenošanai ir ANO UNESCO (Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija).


„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai UNESCO tiek definēta kā iespēja rast inovatīvus risinājumus ilgtspējas problēmām vidē, sabiedrībā un ekonomikā. Tās īstenošanas principi ietver vairākus aspektus, kas attiecas uz mācīšanos – tā ir spēja mācīties uzdot kritiskus jautājumus, izveidot personisko vērtību sistēmu, iedomāties pozitīvāku un ilgtspējīgāku nākotni, domāt sistemātiski, mācīties lietišķi un mācīties noteikt tradīciju un inovāciju mijiedarbību. Arī Latvijā šie jautājumi ir aktuāli un ir būtiski strādāt pie to integrācijas visā mācību procesā – gan skolās, gan augstskolās, gan arī individuālajā pašizaugsmē. Tas arī noteiks, cik sekmīgi spēsim sasniegt ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros izvirzītos mērķus, kam mūsu valsts pievienojās 2006. gadā,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Dekādes mērķis ir veicināt izglītības attīstību kā pamatelementu ilgtspējīgai sabiedrībai un stiprināt starptautisko sadarbību inovatīvas politikas, programmu un rīcības attīstībai. Tās vīzija ir pasaule, kurā ar izglītības palīdzību ikvienam ir iespēja apgūt vērtības, uzvedību un dzīves veidu, kas nepieciešams ilgtspējīgai nākotnei un veiksmīgām sociālajām pārmaiņām.


Vairāk informācijas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai –
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/education/dsd.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv