EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.11.07.

Latvija tiks pārstāvēta vairākās UNESCO starpvaldību institūcijās


Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Ģenerālās konferences 34. sesijas laikā notikušajās UNESCO starpvaldību institūciju vēlēšanās Latvija ieguva pārstāvību trijās padomēs.

Latvija tiks pārstāvēta UNESCO Izpildpadomē, UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” padomē, kā arī UNESCO Statistikas institūta padomē. Konkrēti Latvijas pārstāvji, kuri darbosies šajās padomēs, tiks noteikti nākamās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēdē šā gada decembra sākumā.

„Dalība UNESCO starpvaldību institūcijās dos iespēju Latvijai vēl plašāk un aktīvāk paust viedokli mūsu valstij svarīgos izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos. Turklāt šis ir kārtējais apliecinājums tam, ka Latvija starptautiski tiek atzīta kā intelektuāla donorvalsts,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols.

UNESCO Izpildpadomē tiek ievēlēti 59 dalībvalstu pārstāvji, kas sanāk divreiz gadā un darbojas kā administratīvā padome, lai sagatavotu kārtējo Ģenerālo konferenci un organizētu un koordinētu konferences lēmumu efektīvu īstenošanu tās starplaikos. Izpildpadomē ievēlētās valstis vienlaicīgi pārstāv savas intereses, un tajā pašā laikā visa Izpildpadome kopā koleģiāli pārstāv Ģenerālās konferences intereses. Izpildpadomes sēdes dod arī iespēju uzturēt pastāvīgu dialogu starp lēmuma pieņēmēju institūcijām un izpildītājiem – UNESCO Sekretariātu un tā reģionālajiem birojiem un institūtiem.

Latvija UNESCO Izpildpadomē dalīs mandātu ar Albāniju un darbosies tajā laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam.

UNESCO programma „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere” (MAB)) ir saistīta ar starpdisciplināriem pētījumiem un kapacitātes nodrošināšanu ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi globālā mērogā. Šī ir starpvalstu ekosistēmas pētniecības, izglītības un informācijas izplatīšanas programma, kura orientēta uz dabas resursu lietderīgu un ilgtspējīgu izmantošanu. MAB padomē tiek ievēlēti 34 dalībvalstu pārstāvji.

Latvija ievēlēta MAB padomē laika posmam no 2007. līdz 2009. gadam.

Savukārt UNESCO Statistikas institūts sagatavo informāciju izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas jautājumos, kas nepieciešama dalībvalstīm, lai pieņemtu dažādus lēmumus. Institūts atbalsta dalībvalstis to statistiskās un analītiskās kapacitātes uzlabošanā, kā arī sniedz citus pakalpojumus, ņemot vērā dalībvalstu vajadzības. UNESCO Statistikas institūta padomē tiek ievēlēti 12 dalībvalstu pārstāvji uz četriem gadiem.

Latvija ievēlēta UNESCO Statistikas institūta padomē laika posmam no 2007. līdz 2011. gadam.

Papildinformācija:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv