EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.12.06.

Latvija starptautiskā ziņojumā par sasniegumiem izglītības jomā 125 valstu vidū ieņem 11. vietu

Globālās kustības „Izglītība visiem” („Education for All” – EFA) jaunākajā ziņojumā „EFA Global Monitoring Report” Latvija ieņem 11. vietu kā valsts, kura veiksmīgi īsteno “Izglītība visiem” mērķus. Latvija “Izglītība visiem” reitingos apsteigusi abas kaimiņvalstis, Igauniju un Lietuvu, kā arī daudzas citas augsti attīstītas Eiropas valstis. Kopumā ziņojumā novērtētas 125 pasaules valstis, kurās ir pieejami statistiskie rādītāji par izglītības jautājumiem.

Ziņojumā „EFA Global Monitoring Report” ik gadu tiek novērtēts, kā pasaules valstis īsteno globālos izglītības attīstības sešus mērķus, kas ietver tādus nozīmīgus rādītājus kā izglītības kvalitāte, pamatizglītības pieejamība visiem, bērnu agrīnā aprūpe un izglītība, pieaugušo izglītība, dzimumu līdztiesība izglītības pieejamībā u.c. „EFA Global Monitoring Report” ir neatkarīgs ziņojums, ko sagatavo UNESCO izveidota izglītības ekspertu darba grupa. Tas tiek sagatavots kopš Pasaules izglītības foruma Dakarā 2000. gadā, šogad izdots jau sestais ziņojums.

Šogad starptautiskajā ziņojumā, vērtējot kustības „Izglītība visiem” 125 dalībvalstis, uzmanība tika veltīta sasniegumiem „Izglītība visiem” pirmā mērķa sasniegšanā – agrīnās bērnu aprūpes un izglītības nodrošināšanā un uzlabošanā, īpaši attiecībā uz neaizsargātiem bērniem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.

Ar ziņojuma pilno tekstu var iepazīties UNESCO mājas lapā: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147794e.pdf. EFA valstu attīstības indeksu tabulu meklējiet 212. lapaspusē.

Globālās kustības „Izglītība visiem” mērķi ir nodrošināt visus planētas iedzīvotājus ar izglītības iespējām jebkurā dzīves posmā. UNESCO kā vadošā EFA kustību koordinējošā aģentūra ir atbildīga par EFA mērķu iekļaušanu nacionālo un starptautisko dienas kārtību priekšplānā.

Par sasniegumiem un izaicinājumiem izglītības jomā pēdējo sešu gadu laikā kopš Pasaules izglītības foruma Dakarā 11. un 12. decembrī diskutē 30 Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un LR Izglītības un kultūras ministrijas rīkotajā konferencē „Seši pieredzes gadi kopš Pasaules izglītības foruma Dakarā 2000 – pārskats, nākotnes perspektīvas un izaicinājumi Baltijas jūras valstu reģionā”. Tajā tiek pievērsta uzmanība globālās kustības „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai reģionā un pasaulē un tiek diskutēts par Baltijas jūras valstu sadarbību globālās kustības “Izglītība visiem” ietvaros, ieskicējot, kādi ir valstu turpmākie mērķi un galvenie izaicinājumi izglītības jomā, kā arī – kādas ir to perspektīvas šo mērķu sasniegšanā.

Konference notiek viesnīcas „Konventa sēta” konferenču zālē „Kampenhauzens”, Kalēju ielā 9/11, Rīgā.