EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.03.10.

Latvija sāk darbu UNESCO Izpildpadomes 184. sesijā


Šodien, 30. martā sākas UNESCO Izpildpadomes 184. sesija, kas ilgs līdz 15. aprīlim, un šī būs pirmā pilnā sesija, kurā tiks pārstāvēta arī Latvija kopš tās ievēlēšanas Izpildpadomē UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijas laikā 2009. gadā.


Latvija tika ievēlēta UNESCO Izpildpadomē laika posmam no 2009. līdz 2013. gadam.


Latviju UNESCO Izpildpadomes darbā Parīzē pārstāvēs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa un Latvijas Republikas vēstniecības Francijā 2. sekretāre Nellija Reinicāne.


Latvija un tās pārstāve Dagnija Baltiņa UNESCO Izpildpadomē darbojas ne tikai kā dalībniece, bet laikam no 2009. līdz 2011. gadam UNESCO Izpildpadomes birojā ir ievēlēta arī par UNESCO Izpildpadomes priekšsēdētāja vietnieci.


Izpildpadome ir viens no UNESCO trim pārvaldes orgāniem līdzās Ģenerālajai konferencei un ģenerāldirektoram. UNESCO Izpildpadomes sastāvs tiek atjaunots vispārējās vēlēšanās Ģenerālās konferences laikā, kas notiek reizi divos gados. Izpildpadomē ir 58 valstu pārstāvji, kuri satiekas divas reizes gadā pavasara un rudens sesijās un ir faktiskais UNESCO darbības pārraugs un virzītājs Ģenerālās konferences starplaikos. UNESCO Izpildpadome seko līdzi programmu darba organizācijai un budžetam, kā arī sagatavo kārtējo Ģenerālo konferenci un organizē un koordinē konferencē pieņemto lēmumu efektīvu īstenošanu tās starplaikos.


184. sesijas galvenie uzdevumi ir izvērtēt organizācijas iepriekšējās darbības 2008. – 2009. gada rezultātus, iepazīties un noteikt tālāku rīcību attiecībā uz audita ziņojumiem par UNESCO darbību un tās programmu īstenošanu, kā arī pievērsties konkrētu UNESCO normatīvo dokumentu analīzei saistībā ar to uzraudzību un īstenošanu UNESCO dalībvalstīs. Šajā UNESCO Izpildpadomes sesijā ir plānots apstiprināt jaunos UNESCO Sekretariāta ģenerāldirektores vietniekus, kā arī pievērsties jautājumiem, kā mazināt organizācijas izmaksas tās pārvaldes iestāžu darbībā. Tiks izskatīti arī UNESCO ziņojumi par organizācijas iesaistīšanos konkrētās aktivitātēs un jomās, piemēram, par UNESCO līdzdalību Pasaules informācijas sabiedrības samita Rīcības plāna īstenošanā, ekonomiskās krīzes ietekmi uz globālā rīcības plāna „Izglītība visiem” mērķu sasniegšanu, īpaši pasaules attīstības valstīs, UNESCO iesaistīšanos Tuvo Austrumu jautājumu risināšanā, īpaši attiecībā uz šo teritoriju izglītības un kultūras institūciju darbību, UNESCO darbību Haiti zemestrīces seku likvidēšanas darbos un valsts atjaunošanā u.c.