EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.11.10.

Latvijā plaši atzīmē Pasaules filozofijas dienu


Pēc UNESCO iniciatīvas kopš 2002. gada tās dalībvalstis katra novembra trešajā ceturtdienā atzīmē Pasaules filozofijas dienu, kad UNESCO un tās partnerorganizāciju rīkotie pasākumi visā pasaulē atgādina par filozofijas nozīmi ikviena cilvēka ikdienā un sabiedrības procesos, veicinot šīs nozares pieejamību un izpratni par to.


Šogad Pasaules filozofijas diena bija 18. novembrī, taču Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) atbalstu līdz pat decembra sākumam tai veltīs aktivitātes, kurās piedalīties aicināts ikviens interesents.


23. novembrī plkst. 14:30 LU Vēstures un filozofijas fakultātē tiks atklāts seminārs „Taisnīga sabiedrība: versijas” par filozofa Dž. Roulza tekstu „Politiskais liberālisms”.


24. novembrī plkst. 18:30 notiks LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces Žanetes Narkēvičas grāmatas „Iztēle un valodas jaunrade” atklāšanas svētki.


25. novembrī plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā biedrības „Zinību komisija” priekšsēdētājs Juris Zaķis vadīs diskusiju „Kamdēļ būt taisnīgam?” par individuālo un sociālo taisnīgumu un taisnīgumu saistībā ar tiesības filozofiju. Diskusijā piedalīsies filozofi Igors Šuvajevs, Artis Svece, Jānis Broks, LU Juridiskās fakultātes lektors Lauris Liepa u.c.


Filozofiska diskusija „Sabiedrības integrācijas politiku izaicinājumi (ceļi un strupceļi?) Eiropā” notiks arī 2. decembrī plkst. 15:00 Eiropas Savienības mājā, un tajā piedalīsies filozofi Igors Šuvajevs, Maija Kūle, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, vēsturnieks un speciālists integrācijas jautājumos Leo Dribins.


Vairāk informācijas – LU Filozofijas un socioloģijas institūta mājas lapā.


Kopumā Pasaules filozofijas dienai tika veltīti pasākumi vairāk nekā 80 UNESCO dalībvalstīs. Savukārt Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē 18. novembrī Pasaules filozofijas dienā notika pasākums, kas veltīts filozofijas, kultūras un kultūru tuvināšanās jautājumiem, tādējādi atgādinot par to, ka šis – 2010. gads UNESCO pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu un ka tā kontekstā arī filozofijai ir būtiska nozīme. UNESCO organizēja arī dažādus simpozijus, diskusijas, ekspertu sanāksmes, darba grupas, tikšanās t.s. Filozofijas kafejnīcā (“café philo”), prezentācijas, pasākumus bērniem, fotoizstādi, jauno filozofu e-forumu un publikācijas, kas veltītas Pasaules filozofijas dienai.


Vairāk informācijas par UNESCO pasākumiem Pasaules filozofijas dienā – UNESCO mājas lapā.


Informāciju sagatavoja
:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv