EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.02.09.

Latvijā notiks Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi


Atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, Valsts valodas aģentūra ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) atbalstu un sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu 2009. gadā organizē dažādus pasākumus, lai rosinātu interesi par savu un citu cilvēku dzimto valodu, kā arī aicinātu apzināties dzimtās valodas īpašo vērtību.

Starptautiskā dzimtās valodas diena ik gadu tiek atzīmēta 21. februārī, kopš 1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālkonferences 30. sesijā tika pieņemta Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai un sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā. Šogad īpašu uzmanību UNESCO aicina pievērst arī tam, ka Dzimtās valodas dienai un tai veltītajiem pasākumiem ir starpdisciplinārs raksturs, bet valodām – starpdisciplināra un vienojoša loma.

Arī Latvijā notiks dažādi Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi. Plašākais no tiem – akcija „Pirmais vārds”. Tā tiks atklāta šā gada 21. februārī Rīgas Skolēnu pilī.

Akcijā „Pirmais vārds” aicināta iesaistīties ikviena Latvijas pirmsskolas izglītības iestāde un vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rīkojot pasākumus iestādes audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, māsām un brāļiem. Tās mērķis ir vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atjaunojot stāstīšanas tradīciju, pilnveidot bērnu, viņu vecāku, vecvecāku u.c. ģimenes locekļu sociālās prasmes un valodas kompetenci (klausīties prasmi un stāstītprasmi). Iestādes, kas vēlas piedalīties tajā, aicinātas pieteikties Valsts valodas aģentūrā. Ar vadlīnijām akcijas „Pirmais vārds” norisei un visu nepieciešamo informāciju var iepazīties šeit: http://www.valoda.lv/lv/news/dzimtavaloda/aicinajums. Akcija „Pirmais vārds” noslēgsies ar zinātnisku konferenci šā gada septembrī Rīgā.

Šā gada februārī Valsts valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv tiek organizēta viktorīna, kurā var piedalīties ikviens interesents. Februārī un martā vispārizglītojošo skolu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi aicināti rīkot dzimtajai valodai veltītu projektu nedēļu vai citu pasākumu. Savukārt septembrī Rīgā būs apskatāma izstāde par Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumu norisi.

Plašāk par Latvijā plānotajiem Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem: http://www.valoda.lv/lv/news/dzimtavaloda/valpas

Latvijā organizētie Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi ir iekļauti arī Eiropas Savienības Eiropas Radošuma un inovāciju gada pasākumu plānā.

Pasākumus atbalsta IZM, TV raidījums „Māmiņu klubs”, žurnāls „Spicīte” SIA „Madonas poligrāfists”, SIA „Talsu tipogrāfija”, Rīgas Skolēnu pils un pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centrs „Mazais prātnieks”.


Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 7325109, 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv
www.unesco.lv

Vita Ruduša
Valsts valodas aģentūras projektu vadītāja
Tālrunis: 67201687
E-pasts: vita.rudusa@valoda.lv
www.valoda.lv


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv