EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.08.10.

Latvijā notiks starptautiska hidrologu konference


No 9. līdz 11. augustam Rīgā, Latvijas Universitātē notiks XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konference „Hidroloģija: no pētījumiem līdz ūdens resursu apsaimniekošanai” („The XXVI Nordic Hydrological Conference „Hydrology: From research to water management”).

Konferenci organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas pārstāv Ziemeļavalstu hidrologu asociāciju (Nordic Association for Hydrology), Latvijas Universitāte un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.


Šī ir otrā reize, kad Latvijā notiek tik svarīga starptautiska hidrologu konference. Pirmoreiz tā tika rīkota Latvijā 1926. gadā, aizsākot Baltijas hidroloģijas konferenču tradīciju, kas turpinājās līdz Otrajam pasaules karam. 1926. gadā konferencē piedalījās Igaunija, Lietuva un Polija. Vēlāk šajās konferencēs piedalījās arī Ziemeļu un citas Baltijas jūras baseina valstis: Zviedrija, Somija, Dānija, Norvēģija, Vācija, Padomju Savienība un Dancigas brīvpilsēta. Tās notika dažādās vietās: 1928. gadā Tallinā, 1930. gadā Varšavā, 1933. gadā Ļeņingradā, 1936. gadā Helsinkos un 1938. gadā Berlīnē un Lībekā. 1941. gadā VII Baltijas valstu hidrologu konference notika Kauņā, pēc tam sekojošās politiskās situācijas dēļ šī tradīcija tika pārtraukta.


Kopš 1996. gada visas Baltijas valstis ir pievienojušās Ziemeļvalstu hidrologu asociācijai un kopš 2000. gada ir tās locekles. Ziemeļvalstu hidrologu asociācija starptautiskās konferences rīko reizi divos gados. Šogad tā notiek otro reizi Baltijas valstīs, proti, Latvijā, jo 2004. gadā bija Igaunijā. Var uzskatīt, ka XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konference Rīgā būs atgriešanās pie Baltijas valstu hidrologu konferenču tradīcijas.


Konferences mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp hidroloģijas pētniekiem un praktiskajiem lietotājiem dažādās jomās par pētījumu prioritātēm, metodēm, datiem, zināšanām un rezultātiem, lai labāk izprastu hidroloģiskos procesus un uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 110 dalībnieku no 15 valstīm, kuri diskutēs par šādiem tematiem:
- Klimata pārmaiņu ietekmes un adoptācijas stratēģijas
- Ūdens resursu apsaimniekošana saistībā ar Eiropas direktīvām
- Hidroloģiskā informācijas sistēma un modelēšanas attīstība
- Mērījumi un monitorings
- Ekstrēmi un nenoteiktība
- Pazemes un virszemes ūdeņu savstarpējā mijiedarbība
- Auksta klimata hidroloģija


Konferencē piedalīsies arī vairāki augsta līmeņa vieslektori, piemēram, Zigfrīds Demuts (Siegfried Demuth), UNESCO Ūdeņu zinātnes departamenta, Hidroloģisko procesu un Klimata sekcijas vadītājs; Lotars Šūlers (Lothar Schüller), Satelītu pielietošanas iespēju zinātniskais koordinators no EUMESTAT; Rolfs Jonsens (Rolf Johnsen), INTERREG IVB projekta „CLIWAT” koordinators no Dānijas; Esko Kusisto (Esko Kuusisto), Somijas Vides institūta hidrologs no Somijas un vairāki citi gan Baltijas reģionā, gan starptautiski pazīstami hidrologi.


Plašāka informācija, kā arī reģistrēšanās un kontaktinformācija - konferences mājas lapā.