EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.11.07.

Latvijā notiks pasākumi par godu ANO Pasaules zinātnes dienai mieram un attīstībaiŠonedēļ par godu ANO Pasaules zinātnes dienai mieram un attīstībai, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 10. novembrī, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju (IZM), Pētnieku Mobilitātes centru, Britu Padomi un Latvijas Jauno Zinātnieku apvienību rīko pasākumus, kuru mērķis ir arī Latvijā pievērsties šobrīd pasaulē akcentētām zinātnes problēmām – tehnoloģiju un zināšanu radīšana un pārnese, kas cieši saistīta arī ar pētnieku mobilitāti un tās institucionālajiem un ekonomiskajiem nosacījumiem.

Šie pasākumi iecerēti kā zinātnes komunikāciju veicinoši un pētniecisko darbību popularizējoši pasākumi, kuros piedalīties aicināti pētnieki, studenti, varas pārstāvji, sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji un citi interesenti.

Šodien, 12. novembrī plkst. 15:00 Rīgas Ekonomikas augstskolas Sorosa auditorijā, Strēlnieku ielā 4a notiks konkursa „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!” noslēgums, kurā tiks vērtēti studentu komandu sagatavotie reklāmas projekti viņu izvēlētajām Latvijā tapušām tehnoloģijām, produktiem vai pakalpojumiem. Konkursa mērķi ir veicināt jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, popularizēt Latvijas pētniecisko institūtu darbību un sasniegumus, kā arī attīstīt studentu prasmes atsevišķās zinātnes mārketinga jomās Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanā.

Rīt, 13. novembrī plkst. 10:00 viesnīcas „Islande” zālē „Altings C”, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā notiks informatīvs seminārs par UNESCO Zinātnes programmu prioritātēm 2008. – 2013. gadam, Marijas Kirī stipendijām pētnieku mobilitātes veicināšanai, Britu padomes Latvijā piedāvātājām iespējām pētniekiem un starptautiskajām sadarbības programmām zinātnes un tehnoloģiju attīstībai. Semināra ietvaros notiks arī diskusija „Latvijas pētnieku – Marijas Kirī akcijas dalībnieku veiksmes stāsti” par ieguvumiem, problēmām un pieredzi, piesakot un realizējot projektus un viesojoties ārvalstu zinātnes centros.

Savukārt no 5. līdz 11. novembrim Daugavpils Universitātē jau notika 2. Daugavpils Zinātnes festivāls, kura mērķis bija popularizēt zinātnes nozīmi sabiedrībā un pierādīt, ka tā var būt saprotama ikvienam.


Papildinformācija:
Inga Pučure
UNESCO LNK Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268