EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.08.11.

Latvijā notiks jauno pētnieku starptautiskā radošā darbnīca humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu popularizēšanai


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta jaunie pētnieki no šī gada 15. līdz 19. augustam Siguldā rīko starptautisku radošo darbnīcu „Sociālo un humanitāro pētījumu rezultātu popularizēšana jauniešu vidē”. Darbnīcā piedalīsies jaunie pētnieki no Igaunijas, Islandes, Ķīnas, Latvijas un Lietuvas.

Akadēmiskie pētījumi sociālajās un humanitārajās zinātnēs to komplicētās formas dēļ lielākoties paliek nepieejami jauniešiem. Tas ir cēlonis ne tikai jauniešu nepietiekamajai informētībai par sociālo un humanitāro zinātņu aktualitātēm, bet arī izpratnes trūkumam par nozīmīgām sociālām, politiskām un kultūras norisēm. Starptautiskā radošā darbnīca dos iespēju dalīties pieredzē ar ārvalstu pētniekiem par pētījumu un pašas pētniecības popularizēšanas veidiem, kā arī strādāt pie jaunu ideju attīstīšanas attiecībā uz pētījumu popularizēšanu un tālākas starptautiskās sadarbības perspektīvām. Uz darbnīcu uzaicināti arī zinātnes komunikācijas, tēla veidošanas eksperti, kā arī tiks prezentēts un apspriests darbnīcas organizatoriskās komandas paralēli izstrādātais, bet vēl tapšanas stadijā esošais projekts www.celms.lv. Tā būs uz jauniešu auditoriju orientēta informatīva interneta lapa, kuras mērķis ir popularizēt filozofiju Latvijā.

Sīkāku informāciju par radošās darbnīcas norisi var iegūt, vēršoties pie radošās darbnīcas organizatoriskās grupas vadītājas Maijas Vējas (maija.veja@googlemail.com), vai arī zvanot uz LU FSI kanceleju pa tālruni 67229208.