EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.04.10.

Latvijā noritēs Radošuma nedēļa


Šā gada 26. – 30. aprīlis pasludināts par Radošuma nedēļu, kad Britu padome Latvijā sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) un vairākām citām organizācijām un institūcijām organizē dažādus radošumam, kultūrai, izglītībai, ilgtspējīgai attīstībai veltītus pasākumus, kuros iesaistīties aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.


Mūsu laikmets ir pārveidojis visu planētu no galīgas noteiktību pasaules bezgalīgu jautājumu un šaubu iniciatīvu pasaulē. Ja kādreiz ir bijis vajadzīgs veicināt radošo iztēli un atsevišķu indivīdu, kopienu un visas sabiedrības radošo iniciatīvu, tad šis ir īstais brīdis to darīt.
Radošuma jēdzienu vairs ilgāk nedrīkst aprobežot tikai ar mākslas nozari. Tas jāizmanto visās cilvēcisko problēmu risināšanas jomās.”
Pasaules Kultūras un attīstības komisija

„Radošums
– ir indivīda prasmes radoši un pārliecinoši reaģēt uz mainīgajām situācijām un līdz šim nepazīstamiem izaicinājumiem;
– tas iedrošina cilvēkus risināt problēmas un tikt galā ar jauniem izaicinājumiem, ar kuriem tiem saskaras ik uz soļa;
– radošums paver iespējas dot katram lielāku ieguldījumu kopienas un valsts
dzīvē.”
Radošā Lielbritānija: jauni talanti jaunai ekonomikai


Radošuma nedēļas mērķi

 Apzināt un stiprināt saites starp radošumu, izglītību un Latvijas ilgtspējīgu attīstību globalizētajā pasaulē;
 Rosināt jaunu radošo partnerību un iniciatīvu veidošanos stabilas platformas veidošanai radošuma un radošo talantu atbalstam;
 Aktualizēt Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” Latvijā.

Nedēļas pasākumi ietver aktivitātes, kas atklāj daudzveidīgas iespējas un formas, kā atvērt un veicināt mūsu iedzīvotāju radošumu un kā to ieguldīt mūsu valsts izaugsmē un mūsu sabiedrības un ikviena indivīda harmoniskā attīstībā.

21. gadsimts ir laikmets, kurā radošums ir kļuvis par „globālā zelta standartu”. Mūsdienu cilvēkam, lai tas spētu pārvarēt mūsu laikmeta globālos un lokālos izaicinājumus, līdztekus zināšanu kapitālām izšķiroši būtiski ir uzkrāt un izkopt savu radošo potenciālu.

Mūsu valsts un sabiedrības nākotne lielā mērā ir atkarīga no tā, kā mēs spēsim apzināt, audzināt un atbalstīt savus talantus un cik spēsim būt toleranti un atvērti daudzveidībai, kas radošām idejām un inovāciju uzplaukumam veido auglīgu augsni.


Latvija ir valsts ar augstu radošo potenciālu, kas īpaši spēcīgi un daudzveidīgi izpaužas profesionālās un amatiermākslas aktivitātēs, ko individuāli vai kolektīvi rada Latvijas iedzīvotāji. Latvijas valsts izaugsmes viens no izaicinājumiem ir atrast efektīvus līdzekļus, kā kultūrā ģenerēto radošumu sasaistīt ar uzņēmējdarbību, kas radošos resursus pārvērstu produktos ar augstu pievienoto vērtību, kas ir konkurētspējīgi gan vietējā, gan starptautiskajos tirgos.

Šīs sasaites nostiprināšana būtu nozīmīgs ieguldījums Latvijas ekonomikas atveseļošanā un augšupejā. Izglītība un pārsektorālas partnerības ir divas nozīmīgas atslēgas šī mērķa sasniegšanā.

Radošuma nedēļas ietvaros kopīgi meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:
 kāda ir radošuma un radošu indivīdu loma mūsu valsts un visas pasaules ilgtspējīgā attīstībā?
 kas ir radoša ekonomika un radoši uzņēmēji un kāds ir to devums ilgtspējīgai attīstībai? Kā veidot stingru pamatu radošo biznesu atbalstam, lai tas radītu vairāk jaunu darba vietu un ģenerētu jaunus ienākumus?
 kāda ir izglītības un kultūras loma radošas personības un sabiedrības veidošanā?
 kas ir radoša skola un radošs izglītības process? Kādi ir radošas skolas galvenie priekšnoteikumi un ieguvumi? Kā vairāk jauniešiem atvērt iespējas viņu radošo talantu attīstībai un kā veidot labāk strukturētu ceļu šo jauniešu radošo karjeru attīstībai?
 cik esam toleranti un gatavi pieņemt citādību un novērtēt un izmantot daudzveidības piedāvātās iespējas radošas sadarbības veidošanā un inovatīviem risinājumiem?

Radošuma nedēļas programma

Radošuma nedēļas programmu var apskatīt arī šeit:
http://www.britishcouncil.org/lv/latvia-projects-creativity-week-programme.htm