EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.02.17.

Latvija kandidēs darbam UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai

Latvija izvirzīs savu kandidatūru UNESCO Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai vēlēšanās, kas notiks Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu dalībvalstu konferences 6. sesijas laikā 2017. gada jūnijā – tāds lēmums pieņemts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēdē 15. februārī.

“Latvija ļoti aktīvi līdzdarbojas dažādās UNESCO starpvaldību un starptautiskajās institūcijās. Tas mums dod iespēju vēl plašāk un aktīvāk paust viedokli Latvijai svarīgos izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos. Turklāt nu jau labu laiku mūsu valsts ekspertu darbs tiek arvien plašāk novērtēts starptautiskajā sabiedrībā, un Latvija jau sen tiek atzīta kā intelektuāla donorvalsts,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

UNESCO Starpvaldību komiteja kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai ir viena no institūcijām, kas lemj par Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu piemērošanas politiku un praksi. 2005. gadā pieņemtās konvencijas mērķis ir starpkultūru dialoga un sapratnes veicināšana tautu un nāciju starpā, veidojot un īstenojot pārdomātu un mērķtiecīgu kultūrpolitiku, sekmējot labo praksi valstu kultūrpolitikas veidošanas procesā un nodrošinot labvēlīgu vidi jaunu, mūsu laikmeta vērtību radīšanai. 

Latvija pašlaik darbojas  UNESCO Starptautiskā Izglītības biroja Padomē, kurā ievēlēta laika posmam no 2014. līdz 2017. gadam, un Starptautiskās komunikācijas attīstības programmas Starpvaldību padomē, kurā ievēlēta darbam no 2015. līdz 2019. gadam.

Kopš pievienošanās UNESCO 1991. gadā Latvija ir līdzdarbojusies kopumā 10  dažādās UNESCO starpvaldību un starptautiskās institūcijās.