EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.05.08.

Latvijā jau ceturto reizi piešķirs stipendijas ”Sievietēm Zinātnē”

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), un L’OREAL BALTIC aicina uz Latvijas stipendiju „Sievietēm Zinātnē” pasniegšanas ceremoniju 2008. gada 15. maijā plkst. 14:00 LZA Augstceltnē, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāva sēžu zālē.

Lai padarītu mūsu valsti zinātnei draudzīgāku un atbalstītu dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā strādājošās pētnieces, šogad jau ceturto gadu tiks piešķirtas L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO LNK un LZA atbalstu. Šīs stipendijas Latvijā tie piešķirtas starptautiskā L`Oréal un UNESCO kopprojekta „Sievietēm Zinātnē” (For Women In Science) ietvaros.

2005. gadā dibinātās stipendijas, kuru goda patronese ir bijusī Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga, tiek piešķirtas pētījumiem un zinātniskajam darbam tepat Latvijā, lai mazinātu speciālistu aizplūšanu no valsts, popularizētu zinātnieces karjeras iespējas sievietēm un iedvesmotu potenciālās jaunās pētnieces saistīt savu dzīvi ar šo jomu, izceļot un godinot zinātnieces, kuras šajā ziņā var sniegt pozitīvu piemēru. Šī ir nav balva par nopelniem un jau paveikto, bet atbalsts perspektīviem, jauniem pētījumiem un atklājumiem, kuru ietekme uz mūsu dzīvi gaidāma tuvākā vai tālākā nākotnē.

Ņemot vērā situāciju Latvijā, stipendiju piešķīrēji – L`ORÉAL Baltic, UNESCO LNK un LZA – šogad ir akcentējuši šādu atbalstu jaunajām zinātniecēm: divas no stipendijām paredzētas disertācijas izstrādei un piešķirtas doktorantēm līdz 33 gadu vecumam. Trešā stipendija, kas paredzēta kā finansiāls atbalsts iecerēto zinātnisko pētījumu veikšanai, piešķirta zinātņu doktorei. Gada stipendijas summa ir 4000 latu katrai stipendiātei.

Pieteikumus izvērtēja un trīs stipendiātes izraudzījās žūrijas komisija LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā, pieaicinot LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas un LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas ekspertus.

Starptautiskajai programmai „Sievietēm Zinātnē” – 10 gadi!

UNESCO un L`ORÉAL starptautiskais sadarbības projekts „Sievietēm Zinātnē” sākās 1998. gadā un sekmīgi turpinās nu jau desmito gadu. Tā mērķis ir starptautiskā mērogā atbalstīt sieviešu piedalīšanos zinātniskajos pētījumos un veicināt viņu panākumus dažādās zinātņu nozarēs.

Starptautiskajai programmai „Sievietēm Zinātnē” ir trīs daļas:
• Lai izteiktu atzinību par izcilu veikumu zinātnē, ik gadu tiek piešķirtas L`ORÉAL – UNESCO prēmijas.
• Lai atbalstītu talantīgas jaunās pētnieces, divus gadus vēlāk tika izveidotas UNESCO – L`ORÉAL starptautiskās stipendijas.
• Lai attīstītu daudzveidību, atsevišķās valstīs izveidotas nacionālās stipendijas „Sievietēm Zinātnē”, ko piešķir koncerna L`OREAL attiecīgās valsts filiāle ar UNESCO nacionālās komisijas un zinātniskās sabiedrības atbalstu.


Papildinformācija
Ilga Tālberga, LZA, 7225889
Estere Braķe, projekta koordinatore, L`Oréal Baltic, 29122790