EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.11.15.

Latvija ievēlēta UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai Starpvaldību padomē

12. novembrī Latvija tika ievēlēta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai (International Programme for the Development of Communication, IPDC) Starpvaldību padomē. Vēlēšanas notika UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijas laikā Parīzē. Latvijas pārstāve padomē būs Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga.

UNESCO Starptautiskā programma komunikācijas attīstībai(IPDC)ir ANO sistēmā vienīgais daudzpusējais forums – starpvaldību programma mediju attīstības veicināšanas jomā.

IPDC prioritātes ir izteiksmes brīvības un mediju daudzveidības veicināšana, sabiedrisko mediju attīstīšana, cilvēku profesionālās izaugsmes sekmēšana, starptautisko partnerību veidošana.

Programmas ietvaros tiek sniegts finansiāls atbalsts sabiedrībai būtisku mediju projektu realizēšanai, tai skaitā attīstības un pārejas ekonomikas valstīs. IPDC finansējumu nodrošina donorvalstu brīvprātīgas iemaksas. Būtiski ir tas, ka IPDC finansiālais atbalsts nav sasaistīts ar kādu konkrētu donoru vai valsti un tādējādi neietekmē mediju neatkarību.

IPDC darbība norit 39 locekļu Starpvaldību padomes vadībā. Padomes locekļus ievēl UNESCO dalībvalstis reizi 2 gados Ģenerālās konferences laikā.

IPDC padome izstrādā programmas saturisko ietvaru un prioritātes, un ir atbildīga par finanšu piesaistes mehānismu nodrošināšanu. Padomes sesijas notiek reizi 2 gados ar iespēju sasaukt ārkārtas sesiju.

Preses kontaktiem:
Preses un informācijas nodaļa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv