EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.09.07.

Latvija iesaistīsies globālajā sadarbības tīklā mācību satura veidotājiem Communities of Practice”Pagājušo piektdien, 14. septembrī notika pirmā nacionālo ekspertu (mācību satura veidotāju) sanāksme, kurā tikās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un lielāko Latvijas augstskolu pārstāvji – no Daugavpils Universitātes, Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolas, kā arī Rēzeknes augstskolas, lai vienotos par Latvijas mācību satura veidotāju – ekspertu sadarbības tīkla izveidi, kas kļūtu par pamatu tālākai rīcības programmas izstrādei jaunā globālā tīkla „Communities of Practice” ietvaros.

„Latvijas iekļaušanās „Communities of Practice” tīklā veicinātu gan tās izglītības speciālistu atpazīstamību, gan arī ļautu daudzpusīgi iepazīties ar citu valstu pieredzi, tādejādi pilnveidojot mācību saturu, programmas un metodiskos līdzekļus,” uzsver UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols.

Globālais sadarbības tīkls mācību satura veidotājiem „Communities of Practice” izveidots 2005. gadā, lai sekmētu pārmaiņas mācību saturā un sasniegtu mērķus, kurus 2000. gadā pasaules izglītības konferencē Dakārā izvirzīja izglītības politikas veidotāji. Bezmaksas obligātā pamatizglītība, visu izglītības kvalitātes aspektu uzlabošana, nodrošinot labas sekmes visiem zināšanu apguvējiem, lai viņi sasniegtu atzītus un mērāmus izglītības rezultātus, īpaši lasīt un rakstīt prasmēs, matemātikā un dzīves prasmēs – ir vadmotīvi, kurus „Communities of Practice” realizē reģionu un starpreģionu līmenī, apmainoties ar informāciju, pieredzi, dokumentiem, veicot pētniecisko un tehnisko sadarbību. Šobrīd „Communities of Practice” tīklā jau ir iesaistījušies aptuveni 300 izglītības speciālisti no visiem reģioniem, kurus aptver UNESCO, un ir izveidoti seši reģionālie centri, kas nodarbojas ar reģionālo aktivitāšu koordinēšanu.

Sanāksmē 14. septembrī tika pieņemts lēmums izveidot Latvijas mācību satura veidotāju sadarbības tīklu, kurš sekmēs saikni starp pedagoģiskajām augstskolām un IZM, tādejādi paplašinot pētniecisko bāzi, ko IZM var izmantot lēmumu pieņemšanas gaitā izglītības politikā. Pirmā tēma, kuru pēc IZM Vispārējās izglītības departamenta direktora Artura Skrastiņa ierosinājuma nolemts izvērst, ir iekļaujošā izglītība, kas kā koncepts ir saistoša visām pedagoģiskajām augstskolām. Turklāt šajā jomā notiek arī aktīvi pētījumi, bet 2008. gada 24. – 26. februārī Rīgā notiks starptautiska UNESCO konference „Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai”, kuru organizēt uzticēts UNESCO LNK un IZM sadarbībā ar UNESCO Starptautisko izglītības biroju (Ženēva).

„Nemainīgi aktuāls ir jautājums par mācību satura atbilstību noteiktam vecumposma psiholoģiskajām īpatnībām. Šo tēmu arī paredzēts iekļaut Latvijas mācību satura veidotāju sadarbības tīkla turpmākajā darba kārtībā,” stāsta UNESCO LNK izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.

Uz nākamo Latvijas mācību satura veidotāju sadarbības tīkla sanāksmi tiks aicināti arī Valsts Speciālās izglītības centra, kā arī ISEC pārstāvji. Tāpat Latvijas mācību satura veidotāju sadarbības tīkls turpmāk meklēs sadarbības iespējas ar Igauniju un Lietuvu, kas varētu nodrošināt reģionālā centra izveidi Baltijā. Šobrīd Latvija iekļaujas „Communities of Practice” kā nacionālais pārstāvis, atbilstoši „Communities of Practice” izstrādātajai shēmai.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

www.ibe.unesco.org.