EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.08.09.

Latvijā būs apskatāma bioloģiskajai daudzveidībai veltīta Francijas mākslinieka fotoizstāde un kinofilma


Ceturtdien, 4. jūnijā plkst. 15:00 Francijas Kultūras centrā, Rīgā, Elizabetes ielā 59 tiks atklāta Janna Artisa – Bertrāna (Yann Arthus-Bertrand) fotoizstāde „Kāpēc ilgtspējīga attīstība? Bioloģiskā daudzveidība”. Izstāde būs apskatāma līdz jūlijam.

Janna Artisa – Bertrāna izstāde „Kāpēc ilgtspējīga attīstība? Bioloģiskā daudzveidība” veidota kā krāšņu, izglītojošu fotogrāfiju sērijas, kurās atēloti dažādas zemes dzīvās būtnes. Izstādes mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību mūsu planētas dzīves burvībai un tajā pašā laikā – trauslumam.

Šī ir jau otrā Janna Artisa – Bertrāna izstāde Latvijā. Viņa ekspozīcija „Bioloģiskā daudzveidība un cilvēce: mūsu dzīves ir saistītas” tika izstādīta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas ēkā kopš 22. maija, kas ir Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena.

5. jūnijā Francijas Kultūras centra aktivitātes, veltītas bioloģiskās daudzveidības tematam, turpināsies ar Janna Artisa – Bertrāna filmas „Mājas” seansu, kas notiks kinoteātrī Rīga plkst. 18:00.

Konvencija „Par bioloģisko daudzveidību” pieņēma Riodežaneiro 1992. gadā, to parakstīja 192 UNESCO dalībvalstis, un tās mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģisko daudzveidību pasaulē. Latvija Konvenciju ratificēja 1995. gadā, tāpat kā citas dalībvalstis – apņemoties veidot gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbības sistēmu informācijas par bioloģisko daudzveidību apmaiņai.

Nākamais – 2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts arī par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Savukārt pašlaik norit Starptautiskā ANO dekāde Izglītība ilgtspējīgai attīstībai, un tās ietvaros visā pasaulē tiek pievērsta uzmanība arī tam, ka ir būtiski veicināt arī pārdomātu un ilgtspējīgu dabas aizsardzību un izmantošanu, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.

Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu – augu, dzīvnieku, sēņu un mikroorganismu daudzveidība uz Zemes. To veido arī šo dzīvības formu sabiedrības un biotopi, kur tie dzīvo. Saskaņā ar Konvencijas „Par bioloģisko daudzveidību” bioloģiskā daudzveidība nozīmē dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai skaitā sauszemes, jūras un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas ir. Tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām. Bioloģisko daudzveidību jāsaprot trijos līmeņos: sugu daudzveidība (dažādas sugas), ģenētiskā daudzveidība (gēnu dažādība, ko satur augi, dzīvnieki, sēnes, mikroorganismi, un tā parādās vienas sugas robežās) un ekosistēmu daudzveidība (dažādas ekosistēmas).

Vairāk informācijas par biodaudzveidību: http://latvijas.daba.lv/daudzveidiba/ un
http://www.lva.gov.lv/daba/lat/.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv