EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.05.

Latvijā atzīmēs starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”

Papildus informācija:
Līga Grāvīte
ģenerālsekretāra vietniece

liga@unesco.lv
tālr.:7325109No 25. līdz 30. aprīlim visā pasaulē tiek atzīmēta UNESCO starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”. Šajā laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) arī Latvijā organizēs virkni pasākumu, kuru mērķis ir veicināt izglītības nozīmi sabiedrībā un mudināt Latvijas iedzīvotājus izglītības jautājumus izvirzīt par vienu no būtiskākajām prioritātēm savā dzīvē.


25. aprīlī Latvijā darbu sāks Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”. Uz pirmo sanāksmi tā pulcēsies Latvijas Universitātes Mazajā aulā plkst. 15:00. Padomes darbības mērķis ir veicināt ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un starptautisko organizāciju sadarbību izglītības jomā.

Konsultatīvās padomes pirmās sanāksmes darba kārtība
Konsultatīvās padomes nolikums
Konsultatīvās padomes locekļu saraksts

27. aprīlī plkst. 10:00 IZM notiks diskusija par izglītības lomu sabiedrībā „Vai skola māca dzīvot labāk?”. Tās mērķis ir veicināt izpratni sabiedrībā par pamatizglītības satura reformas būtību un skolu gatavību to pilnvērtīgi īstenot, akcentējot ieguvumus un apzinot iespējamos šķēršļus.


Pēc diskusijas tās rezultāti tiks apkopoti un ievietoti UNESCO LNK interneta mājas lapā www.unesco.lv, lai 29.aprīlī no plkst. 14:00 līdz 16:00 aicinātu Latvijas skolēnus paust savu skatījumu par diskusijas jautājumiem interneta konferencē.


Savukārt, 27. un 28. aprīlī Daugavpilī, Tehniskās universitātes zālē notiks Pasaules organizācijas pirmskolas izglītībai (OMEP) Latvijas pirmsskolas izglītības asociācijas konference „Lasīsim un rakstīsim pirms skolas”. Konferencē tās dalībnieki izteiks viedokli un dalīsies pieredzē par to, kā nodrošināt bērna interesi darboties lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvē. Īpaša uzmanība tiks veltīta diviem jautājumiem – kad sākt bērna iepazīstināšanu ar burtu pasauli un kā to darīt, ja bērns elementāras prasmes sāk apgūt tikai piecu gadu vecumā.


Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros vairākās Latvijas pilsētās notiks arī reģionālie semināri „IT prasmes un to priekšrocības” projekta „Izglītība visiem” mērķu sasniegšanai Latvijā. 26. aprīlī plkst. 14:00 šāds seminārs notiks Salaspils sabiedriskajā centrā, 28. aprīlī plkst. 11:00 – Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā, savukārt 29. aprīlī plkst. 9:30 – Smiltenes ģimnāzijā. Semināru „IT prasmes un to priekšrocības” mērķis ir apzināt reģionā esošos resursus, kas sekmē IT pieejamību un prasmju pilnveidi.


Vairāk par "Izglītība visiem":