EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.10.

Latvijā atzīmē Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”


Kā ik katru gadu, aprīlī vienu nedēļu – šogad no 19. līdz 25. aprīlim – visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”.


Latvijā aktivitātes par godu Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” norisināsies līdz pat 30. aprīlim, turpinot tās arī Radošuma nedēļas ietvaros, ko no 26. aprīļa organizē Britu Padome sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) un citiem sadarbības partneriem.


Pasaulē UNESCO šā gada Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros aicina valstis pievērsties jautājumam par izglītības finansējumu. Ar globālās kampaņas „1GOAL” palīdzību UNESCO iecerējusi mudināt valstu vadītājus un politiķus tiekties uz Tūkstošgades mērķu sasniegšanu un kopīgiem spēkiem panākt, ka 75 miljoniem bērnu, kuriem šobrīd nav iespēju apmeklēt skolu, tiktu iekļauti izglītības procesā. Kampaņas „1GOAL” idejas atbalsta futbola zvaigznes un FIFA (Starptautiskā futbola asociāciju federācija) šogad notiekošā Pasaules kausa ietvaros, aicinot arī savus futbola fanus pievienoties šim atbalstam.


Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros UNESCO īpaši uzrunā Asociēto skolu projekta (ASP) skolas visā pasaulē, aicinot 20. aprīlī piedalīties pasaules rekorda uzstādīšanā – kopīgas mācību stundas „Viens mērķis: lekcija visiem” („1GOAL: Lesson for All”) organizēšanā. Šī nodarbība tiks veltīta tematam par izglītības un dzīves līmeņa saistību. Pirmās tās 20 minūtes būs absolūti vienādas visās skolās, kuras iesaistīsies šajā akcijā, tādējādi cenšoties uzstādīt pasaules rekordu. Nodarbības saturs angļu valodā:
http://www.campaignforeducation.org/images/stories/Files/Actionweek2010/EN/RP_HOW_TO_2010_ENG.pdf


No Latvijas UNESCO ASP skolām šajā pasaules rekorda uzstādīšanā 20. aprīlī plkst. 13:30 iesaistīsies, piemēram, Rīgas Dabaszinību skola. Savukārt 19. aprīlī tā organizēja informatīvu semināru pulciņu skolotājiem „Izglītības finansēšana”, bet 22. aprīlī plkst. 10:00 pulciņam „Mazie dabas pētnieki” (2 līdz 4 g.v.) par godu Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” nodarbība notiks dārzā.


Arī Daugavpils 11. pamatskola organizē pasākumus par godu Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem”. No 19. līdz 23. aprīlim Daugavpils 11. pamatskola kopā ar 4. speciālās pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem rīko „Vitamīnu un varavīksnes nedēļu”, 23. aprīlī notiks skolas padomes aktivitāte sākumskolas skolēniem, pirmsskolas bērniem un viņu vecākiem „Sportiska ģimene”, savukārt 29. aprīlī – pieredzes apmaiņas praktiskais seminārs Daugavpils sporta skolotājiem, kuri realizē programmas bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī atklātā individuālā nodarbība ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ikvienu skolu, interešu pulciņu, organizāciju un pašvaldību iesaistīties Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” un Radošuma nedēļas aktivitātēs, kā arī organizēt pašiem savus pasākumus, tādējādi pievēršot uzmanību izglītības nozīmei ikkatra cilvēka dzīvē un atbalstot globālos mērķus!


Vairāk informācijas par Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”:
http://www.unesco.org/en/education


Informācija par Radošuma nedēļas pasākumiem:
http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1271412120.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv