EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.02.10.

Latvijā atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu


Jau 11 gadus pēc UNESCO iniciatīvas 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai.


Šogad Dzimtās valodas diena tiek atzīmēta Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada ietvaros, uzsverot daudzvalodības un vienlaikus savas dzimtās valodas izjūtas lomu savstarpēja dialoga un izpratnes veicināšanā starp kultūrām, civilizācijām un paaudzēm, kā arī valodu apguves lomu sabiedrības vienotības un savstarpējās sapratnes veicināšanā.


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu Latvijas skolu, jaunatnes organizācijas, interešu pulciņus u.c. atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu, iesaistot bērnus un jauniešus, Latvijas iedzīvotājus dažādos pasākumos, tādējādi veicinot izpratni un interesi par valodas daudzveidību. UNESCO LNK aicina iesaistīties dažādu aktivitāšu rīkošanā, piemēram, iekļaujot valodas tēmu projektu nedēļā, rīkojot literāro darbu, zīmējumu konkursus, izstādes, viktorīnas, spēles, diskusijas un pārrunas, kas ļauj iepazīt un atklāt valodu daudzveidību.


„Novērtējot valodu un iepazīstot tās bagātību un krāšņumu, ir būtiski veicināt skolēnu izpratni par valodas un tās apguves nozīmību un lomu dažādu kultūras vērtību apzināšanā, starpkultūru dialoga veidošanā un dzimtās valodas vērtības apzināšanā,” norāda UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, Latviešu valodas aģentūra jau 19. februārī Eiropas Savienības mājā organizēja zīmējumu konkursa „Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm” un literāro darbu konkursa „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu" noslēguma pasākumu – apbalvošanu. Konkursu mērķis bija popularizēt latviešu valodu, sekmēt valodas kā vērtības apzināšanos un veicināt nacionālās pašapziņas paaugstināšanos.

23. februārī plkst. 13:00 UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Starptautisko skolu (Jūrmalā, Viestura prospektā 6) organizēs sakāmvārdu vakaru, kura laikā visdažādākajās valodās runājošie bērni, kuri dzīvo Latvijā, piedalīsies aktivitātēs, uzdevumos, prezentēs viņu izvēlētos cittautu sakāmvārdus, tiksies ar Latviešu valodas aģentūras direktora vietnieci Daci Dalbiņu un skatīsies kādu no viņas sagādātajām animācijas studijas „Dauka” filmiņām. Pasākumā piedalīsies Starptautiskās skolas audzēkņi un UNESCO LNK projekta „Draugu stāsti” (http://www.stastulaiks.lv) dalībnieki.


Pasākums par godu Starptautiskajai dzimtās valodas dienai 24. februārī plkst. 11:00 sadarbībā ar UNESCO LNK un Latviešu valodas aģentūru notiks arī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā. Pasākuma tēma – „Vārds vietā un vārds nevietā”. Tajā piecu Latvijas vidusskolu komandām būs iespēja tikties ar aktrisi Katrīni Pasternaku un uzzināt par valodas nozīmi aktiera profesijā, vārda spēku un nozīmi labdarībā, kā arī liekvārdību ikdienas valodā. Komandas piedalīsies konkursā, kurā skolēniem nāksies atspoguļot zināšanas un prasmes dzimtajā valodā, erudīciju literatūrā, sadarbības spējas, oriģinalitāti, asprātību un prasmi uzstāties. Jauniešu prasmes vērtēs kompetenta žūrija, kurā būs UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika un Latviešu valodas aģentūras pārstāves Dite Liepa un Ērika Pičukāne, kā arī ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatore, latviešu valodas skolotāja Ineta Īvāne un aktrise Katrīne Pasternaka. Dienas gaitā pasākuma dalībnieki dzirdēs arī valodas konsultantes Dites Liepas stāstījumu par latviešu valodu.


UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas skolu un/vai organizāciju, kurās iecerētas kādas Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītas aktivitātes dalīties savā pieredzē un informēt UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāju Baibu Moļņiku, tālr.: 67325109, e-pasts: baiba@unesco.lv, lai UNESCO LNK par to savā mājas lapā internetā.


Vairāk par Starptautisko dzimtās valodas dienu:
http://www.unesco.org/en/education


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv