EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.02.06.

Laikraksts "Druva" - Dzimtās valodas dienā

Autors: Mirdza Lībiete, komandas vadītāja
Publicēšanas datums: Piektdiena, 2006. gada 24. februāris.
Rubrika: Skola (7. lpp.)

Cēsu pilsētas ģimnāzijas 7. - 9. klašu skolēnu komanda gatavoja literāri muzikālu kompozīciju , izmantojot dzejnieku un valodnieku atziņas par vārdu un valodu ar moto - kas uzrakstīts, tas kā akmenī iecirsts.

Ar šo priekšnesumu komanda uzstājās Ādažu Valdorfa brīvajā skolā, kura sadarbībā ar UNESCO Latvijas komisiju sesto gadu organizēja konkursu starptautiskajā dzimtās valodas dienā, veicinot skolēnos atbildību par dzimto valodu, runas kultūru, raisot interesi par rakstnieka lomu valodas kultūras veidošanā. Cēsu komanda tajā piedalījās pirmo reizi.

Komandām bija iespēja atklāt zināšanas valodā un literatūrā, prasmi uzstāties , sadarboties. Divu stundu laikā bija daudz dažādu jautājumu, jārisina krustvārdu mīklas, jāreklamē grāmatas, jāsacer pasakām beigas, jāpazīst literārie darbi un to autori, jāveido salīdzinājumi par komandas biedriem, tie jāattēlo kustībās.

Žūrijā bija uzaicināti Latvijas Universitātes pasniedzēji, izdevniecības "Lielvārds" un UNESCO LNK pārstāvji, kā arī rakstniece Nora Ikstena.

Cēsu pilsētas ģimnāzijas komanda cīnījās azartiski un iekļuva godalgoto skaitā, saņēma kausu un vairākas balvas. Komandas dalībnieki - Liene Mihaļova, Elīna Zerne, Madara Lasmane, Eduards Baķis, Mārtiņš Spuris, Henrijs Šmits, Ronalds Zīrāks un Andis Malahovskis - saņēma atzinības rakstus, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas un izdevniecības "Lielvārds" balvas, Ādažu mākslas un mūzikas skolas kalendārus un, protams, Ādažu čipsu pakas.

Henrijs Šmits saņēma pārsteiguma balvu par uzdrīkstēšanos - grāmatu "Pasakas ar beigām" ar N. Ikstenas autogrāfu, jo pieteicās klausītājiem nolasīt priekšā svešu tekstu.

Ronalds Zīrāks saņēma tautisku grāmatzīmi par aktivitāti uzdevumā, kad bija skolotājiem jāreklamē grāmata. Nora Ikstena skolēniem stāstīja par rakstnieka darbu, bet aktieris Mārtiņš Vilsons ne vien runāja Jāņa Baltvilka, Aleksandra Čaka un Raiņa dzeju, bet arī uzsvēra vārda spēku un runātā vārda lomu ikdienā.

Konkursa dalībnieki iepazinās ar Valdorfa skolu, tās ziemas dārzu, iepazinās ar citām komandām, apbrīnojot Svētciema pamatskolas mājas darbu un Smiltenes ģimnāzijas atsevišķu dalībnieku meistarību. Skolēni bija gandarīti par pieredzēto starptautiskajā valodas dienā.