EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.11.07.

Kuldīgas Dome uzsākusi konsultācijas par pieteikumu Eiropas Mantojuma zīmeiSeptembrī Kuldīgā notikusī starptautiskā konference "Tilts Kuldīgai - tilts uz pasauli" rosinājusi Kuldīgas pilsētas Domi vēl mērķtiecīgāk un aktīvāk darboties Kuldīgas vecpilsētas un Ventas senlejas vērtību apzināšanā un popularizēšanā.


Pēc konferences darba grupa Kuldīgas domes priekšsēdētāja Edgara Zalāna vadībā uzsākusi konsultācijas ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāju Juri Dambi par iespēju izcelt kādu no Kuldīgas vērtībām, piesakot to Eiropas Mantojuma zīmei.


Pagaidām Kuldīgas Dome nav izraudzījusies konkrētu objektu, ko varētu pieteikt Eiropas Mantojuma zīmei, bet tiek diskutēts par iespēju izvirzīt, piemēram, Eiropas platāko ūdenskritumu Ventas rumbu, kas kopā ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekli 1874. gadā celto masīvo velvju tiltu pāri Ventai, vienu no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā, veido ļoti harmonisku ainavu."Kuldīgas domes centieni pieteikt kādu no Kuldīgas vērtībām Eiropas Mantojuma zīmei un iekļaut "Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā" UNESCO Pasaules kultūras mantojumu sarakstā nav pašmērķis, bet gan līdzeklis - kā apzināties un izprast mūsu pilsētas unikalitāti, būt saudzīgiem pret tās vērtībām un mums, politiķiem, jāgādā, lai šie centieni būtu saprotami un pieņemami arī kuldīdzniekiem," uzsver Kuldīgas domes priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Kuldīgas domes iniciatīvas mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā veicina arī visas Latvijas iedzīvotāju izpratnes veidošanu par Kuldīgas unikālajām vērtībām un nepieciešamību pret tām izturēties ar attiecīgu uzmanību, kā arī sekmē Kuldīgas starptautisko atpazīstamību.Eiropas Mantojuma zīme ir Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas 2005. gadā ierosināta un Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kas radīta, lai popularizētu kultūras mantojuma vietu, pieminekļu, dabas mantojuma un pilsētbūvniecības pieminekļu, materiālās un nemateriālās, mūsdienu un tradicionālā mantojuma Eiropas transnacionālo dimensiju, kā arī mantojuma lomu vienotas Eiropas radīšanā. Eiropas Mantojuma saraksts ir balstīts uz Eiropas kultūras vēsturi, tā atšķiroties no UNESCO Pasaules mantojuma saraksta, kura mērķis ir aizsargāt un popularizēt pieminekļus un vietas ar pasaules vērtību. Eiropas Mantojuma zīme Latvijā piešķirta Rundāles pilij un Rīgas vēsturiskā centra panorāmai un siluetam.

Ilze Dambīte-Damberga

Kuldīgas pilsētas domes

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.2-6180383, 33-50100

e-pasts: ilze.dambite@kuldiga.lv

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3300