EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.08.07.

Kuldīgā notiks seminārs izglītības darbiniekiem par pasaules kultūras un dabas mantojumu23. un 24. augustā Kuldīgas pilsētas dome sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komiteju (LNK) rīko izglītojošu semināru Kuldīgas vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem „Pasaules kultūras un dabas mantojums un tā ilgtspējīga attīstība – teorētiskie un praktiskie aspekti izglītībā”. Semināru vadīs UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols, kā arī Latvijas izdevuma par Pasaules mantojuma izglītību līdzautores Inese Vasiļjeva, Ilze Akmentiņa un Silvija Kreile.

Pirmajā semināra dienā Kuldīgas pedagogi tiks iepazīstināti ar pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas sistēmu pasaulē un informāciju par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu attīstību. Savukārt otrās dienas nodarbības ievadīs saruna par pasaules dabas mantojumu, pedagogi tiks iepazīstināti ar izglītojošiem materiāliem dažādu vecumu skolēniem par kultūras un dabas mantojumu, UNESCO Asociēto skolu projekta pieredzi kultūras un dabas mantojuma apzināšanā, kā arī ar kultūras un dabas mantojuma iekļaušanu skolu mācību procesā, izmantojot projektu metodi – modelēšanu.

Kuldīgas Dome vēlas rosināt pilsētas izglītības iestāžu skolotājus mācību un ārpusklases nodarbībās iekļaut Kuldīgas vecpilsētas unikālajam mantojumam veltītas sarunas, izziņas konkursus, ekskursijas, zinātniski pētnieciskos darbus. Kuldīgas iedzīvotāju un jo īpaši skolu jaunatnes informēšana, izglītošana par Kuldīgas vecpilsētas unikālajam vērtībām un iesaistīšana to saglabāšanā un popularizēšanā ir viens no Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un attīstības programmas mērķiem.

Šobrīd Kuldīgas vecpilsēta ar tajā ietilpstošajiem kultūras, vēstures un arheoloģiskajiem pieminekļiem un apkārtējo dabu ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma priekšsarakstā. Lai veiksmīgi sagatavotu Kuldīgas pieteikumu UNESCO Pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstam, Kuldīgas Dome sadarbībā ar Latvijas institūtu no 11. līdz 14. septembrim organizēs starptautisku konferenci „Tilts Kuldīgai – tilts uz pasauli”. Iekļūšana UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā ir ļoti nozīmīga Kuldīgas pilsētai, jo tas dos iespēju saglabāt tās unikālās vērtības (pilsētbūvniecisko struktūru – ielu un laukumu tīklu, vecos māla kārniņu jumtus, autentiskas detaļas, vēsturisko auru, Ventas senlejas dabas kompleksu ar sarkano ķieģeļu tiltu un Ventas rumbu) un veicinās Kuldīgas starptautisko atpazīstamību. Kuldīga pēc Rīgas ir otrā pilsēta Latvijā, kura varētu tikt iekļauta šajā nozīmīgajā sarakstā.

2007. gadā par Eiropas izcilāko tūristu galamērķi (Europan Destinations of ExcelleNce) Latvijā tika atzīta Kuldīga ar savu saglabāto vēsturisko centru un tūrisma resursiem Ventas upes ielejā. Kuldīgas Dome nolēmusi ar Kuldīgas vecpilsētu kandidēt uz Eiropas Savienības pārstāvēto Eiropas kultūras mantojuma sarakstu un iestāties Mūros ieskauto pilsētu sadraudzības asociācijā (Walled Towns Friendship Circle).

Papildinformācija:
Ilze Dambīte-Damberga
Kuldīgas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 26180383, 3350100
E-pasts: ilze.dambite@kuldiga.lv
Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3300