EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.10.15.

Kuldīgā notiks kultūras mantojuma radošai komunikācijai veltīta konference

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

15. un 16. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) Kuldīgā rīko konferenci, kas veltīta radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā. Konference norisināsies UNESCO nedēļas ietvaros, kas ik gadu tiek rīkota, lai atzīmētu Latvijas pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai UNESCO, kas šogad svin 70. gadadienu.

Šajā gadā viens no UNESCO LNK darbības vadmotīviem ir vietējo vērtību izzināšana un atpazīstamības veicināšana, kā arī savstarpējas sadarbības stiprināšana ar UNESCO LNK tīkliem un partnerinstitūcijām visā Latvijā. Tāpēc konferences mērķis ir diskutēt par veiksmīgu praksi, kā radoši komunicēt un izcelt kultūras mantojumu vietējā sadarbībā, kā arī veicināt UNESCO LNK tīklu ciešāku sadarbību un sinerģiju turpmākām iniciatīvām, īpaši tādām, kas saistītas ar UNESCO programmu un tēmu aktualizēšanu vietējā mērogā. Konferencē tiks prezentēta arī UNESCO LNK un sadarbības tīklu kopīgi veidotā publikācija „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā”.

Par konferences norises vietu izvēlētā Kuldīga UNESCO kontekstā ir viena no īpašajām vietām Latvijā, kas, sekojot UNESCO idejām un vērtībām, īsteno dažāda veida praksi, lai ar izglītības, zinātnes un kultūras palīdzību vecinātu sabiedrības, kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu attīstību.

Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā 2011. gadā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Šī vieta ir izcils un unikāls paraugs cilvēka un dabas rādītai kultūrainavai. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs aktīvi darbojas UNESCO Asociēto skolu projekta skolu tīklā. Kuldīgas novadā ir bagātīgs nemateriālais kultūras mantojums. Tajā atrodas arī daļa suitu kultūrtelpas, kas 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Kuldīgā atrodas arī viena no 33 UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm – Kuldīgas Galvenā bibliotēka.

Konferencei pieteikties aicināti UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, UNESCO ASP dalībskolu pārstāvji, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji, kā arī sadarbības partneri, kas aktīvi iesaistās UNESCO programmu un iniciatīvu īstenošanā.

UNESCO nedēļa Latvijā tiek rīkota jau kopš 2011. gada. Tās mērķis ir vērst uzmanību un izskaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, sniegt informāciju par jau paveikto un atspoguļot īstenoto programmu rezultātus un sasniegumus Latvijā, kā arī piedāvāt platformu viedokļiem un jaunām iniciatīvām.

UNESCO ideju īstenošana Latvijā nebūtu iedomājama bez UNESCO LNK sadarbības partneru – skolu, bibliotēku, muzeju un citu organizāciju ieguldījuma vērtību saglabāšanā un popularizēšanā. Tāpēc šogad UNESCO nedēļa veltīta arī UNESCO LNK sadarbības partneru ieguldījuma apzināšanai, izcelšanai un godināšanai – īpaši izglītības, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā. Vairāk par UNESCO nedēļu Latvijā.


Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109