EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.08.11.

Kuldīga aicina uz mantojuma laboratoriju par laikmeta iezīmju izaicinājumu resaturācijai


19. augustā no 10:00 līdz 17:00 tiks rīkota starptautiska kultūras mantojuma laboratorija ar mērķi dalīties pieredzē par arhitektūras mantojuma uzslāņojuma vērtībām, kas veidojušās gadsimtu laikā, radot nopietnu izaicinājumu restaurācijai. Laboratorijas ietvaros iecerēts iepazīties ar labiem restaurācijas piemēriem Latvijā, Norvēģijā, Somijā, (Krievijā) un Dānijā, kopīgi diskutēt par pārvarētajiem izaicinājumiem un risinājumu iespējām.

Laboratorijas laikā dāņu arhitekts, Jorgen Toft Jessen, stāstīs par vērienīgiem restaurācijas projektiem Dānijas pilsētā Kristiansfeldā, kas celta kā morāviešu tipa plānojuma pilsēta un iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Dānijas nacionālajā sarakstā 1993. gadā un, līdzīgi kā Kuldīga, strādā, lai saglabātu autentiskas mantojuma vērtības nākamajām paaudzēm. Arī Kuldīgas novada pašvaldības sagatavotā nominācija „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Viena no Kristiansfeldas īpašajām tradīcijām ir medus kūku cepšana, kuras tiek gatavotas beķerejā pašā pilsētas centrā, beķerejas ēka nesen kā atklāta pēc restaurācijas. Dāņu arhitekts stāstīs par izaicinājumiem, ar kādiem viņa vadītā radošā grupa saskārusies, lai seno celtni piemērotu mūsdienu sabiedriskās ēdināšanas prasībām.

Pārstāve no Lulea baznīcas vecpilsētas Zviedrijā, kas 1996. gadā iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, iepazīstinās ar vecpilsētas apsaimniekošanas plānu un iedzīvotāju izglītošanas programmām.

Ilggadējais Kuldīgas sadarbības partneris vēsturisko ēku eksperts, Per-Willy Faergestad, no Drebakas Restaurācijas centra Norvēģijā prezentēs jaunatklātā centra pirmos uzsāktos projektus. Neatkarīgais arhitekts no Somijas, Timo Tuomola, iepazīstinās ar saviem nozīmīgākajiem restaurācijas projektiem Somijas pilsētā Raumā un darbības laikā izveidojušos pieredzi. Savukārt, Latvijas arhitektes, Zaiga Gaile un Liene Griezīte, stāstīs par savā praksē izmantotajām atšķirīgām mantojuma saglabāšanas metodēm un restaurācijas principiem.

Laboratorijas noslēgumā Kuldīgas novada domes arhitekte, Jana Jākobsone, laboratorijas dalībniekus aicinās apmeklēt divas nesen restaurētās, Kuldīgai nozīmīgās, ēkas – Rātsnamu un Sinagogu, lai kopīgi diskutētu par paveiktajiem darbiem.

Laboratorija tiek rīkota Starptautiskās koka amatniecības restaurācijas nometnes Kuldīgā ietvaros, kura no 15. līdz 19. augustam norisināsies Kuldīgas vecpilsētā. Nometnes mērķis ir izstrādāt labus restaurācijas piemērus Kuldīgā, veicot konservācijas un restaurācijas darbus atbilstoši mūsdienu prasībām un nodrošināt seno kokamatniecības prasmju pārmantojamību. Nometnes laikā plānoti praktiski konservācijas un restaurācijas darbi logu un slēģu, jumta konstrukcijas elementu, dekoratīvo elementu un apšuvuma dēļu glābšanai koka ēkai 1905. gada ielā 12, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Laboratorijas ietvaros tiks prezentēti nometnes darba gaitā pieņemtie izaicinājumi un paveiktie praktiskie darbi.

Interesenti aicināti pieteikties laboratorijai pie Kuldīgas novada domes arhietktes Intas Jansones, zvanot uz tel. 63350650 vai sūtot brīvas formas pieteikumu elektroniski uz e-pastu: inta.jansone@kuldiga.lv.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas valsts Kultūrkapitāla fonda un Nord Plus Adult programmas finansiālu atbalstu.