EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.04.09.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme būs veltīta profesionālās izglītības prestiža jautājumiem


23. aprīlī plkst. 10:00 Rīgas Valsts tehnikuma telpās Kr. Valdemāra ielā 1c. notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme.

Sanāksmes laikā plānots apkopot ieteikumus par profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanu un sociālo partneru līdzdalību profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Konsultatīvās padomes sanāksmi aicināts apmeklēt ikviens interesents, iepriekš piesakoties UNESCO LNK sekretariātā pa tālruni 67325109 vai e-pastu baiba@unesco.lv.

No 20. līdz 26. aprīlim visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, tiek atzīmēta Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”. Šogad visā pasaulē pastiprināta uzmanība tiks pievērsta pieaugušo izglītības jautājumiem, ņemot vērā milzīgo pieaugušo analfabētisma līmeni pasaulē – 776 miljoni cilvēki.

Latvijā nedēļas ietvaros notiks dažādi pasākumi ar dažādiem uzsvariem un problēmanalīzēm saistībā ar jauniešu un pieaugušo lasīt un rakstītprasmi, kā arī jautājumiem par izglītību mūža garumā. Darbnīcās „Radošie risinājumi ceļā uz izglītību visiem” pirmsskolas iestādēs visā Latvijā tiks pievērsta uzmanība arī iekļaujošās izglītības jautājumiem un problēmām. Vairāk nekā 15 pasākumi un atvērto durvju dienas notiks dažādās pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā, Daugavpilī, Rīgā, Sabilē, Iecavā, Valmierā, Cēsīs u.c. Darbnīcu pieredze tiks apkopota atklātā diskusijā 24. aprīlī Valmierā par starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā iepazīto un pieredzes izvērtējumu, izplatīšanu.

UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolās notek diskusijas un pasākumi par aktuāliem izglītības jautājumiem. Savukārt ikviena vispārizglītojošā skola un izglītības iestāde visā Latvijā ir aicinātas piedalīties eseju konkursā un iesaistīties nedēļas aktivitātēs, savā skolā organizējot sarunas ar skolēniem, veidojot diskusiju un viedokļu grāmatas par dažādiem izglītības jautājumiem, kā arī dodot savu ieguldījumu izglītības jautājumu popularizēšanā un izpratnes veicināšanā.

Tradicionāli konsultatīvā padome „Izglītība visiem” tiek sasaukta reizi gadā Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā, lai pievērstu speciālistu uzmanību dažādiem attiecīgā brīdī aktuāliem un nozīmīgiem izglītības jautājumiem. Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” kopš tās dibināšanas 2005. gadā ir bijusi vienīgā starpnozaru konsultatīvā institūcija izglītības sfērā Latvijā, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā 2000. gadā Dakārā izvirzīto globālo izglītības attīstības mērķu sasniegšanu Latvijā. Plašāk par konsultatīvo padomi „Izglītība visiem” – http://www.unesco.lv/custom/KP_nolikums.doc.

Informācija par Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” un plašāk par pasākumiem Latvijā:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/education/efa.html

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālr. 7325109, 67325109
E-pasts baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv