EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.04.05.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” dibināšana

Papildinformācija:

Līga Grāvīte
UNESCO LNK ģenerālsekretāra vietniece
jautājumus adresējot prof. Tatjanai Koķei
T:7325109, E: liga@unesco.lvPirmdien, 25. aprīlī plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” dibināšanas konference un pirmā sēde. Ar šo sēdi tiks atklāta starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Izglītības un zinātnes ministrija rīkos vairākus pasākumus ar mērķi aktualizēt dialogu un sadarbību, kas nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” mērķis ir veicināt ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai sekmētu mūžizglītības attīstību Latvijā un izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, sekmētu mazaizsargāto un sociāli atstumto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, paplašinātu mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību, kā arī sekmētu iedzīvotāju pamatprasmju attīstību un spēju tās izmantot atbilstoši indivīda un sabiedrības vajadzībām.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” funkcijas ir piedalīties situācijas izvērtēšanā izglītības jomā un sniegt priekšlikumus izglītības politikas dokumentu izstrādē, iesaistīt padomes darbībā valsts iestādes, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, sabiedrību, kā arī Latvijā pārstāvētās starptautiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar izglītību. Tās funkcijās ietilpst arī sabiedrisko apspriešanu un konsultāciju organizēšana ar valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām.

25. aprīļa sēdi ar uzrunu atklās UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols, tās laikā Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete akcentēs patreizējās Latvijas izglītības prioritātes un konsultatīvās padomes veicamos uzdevumus šajā sakarā, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš izvērtēs Latvijas tautsaimniecības vajadzības, izglītības atbilstību un iedzīvotāju konkurētspēju, savukārt Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis iepazīstinās ar izglītības pieejamības risinājumiem reģionos. Sēdes nobeigumā notiks diskusija “Konsultatīvās padomes darbība: vadlīnijas un rīcība”, tās moderatore - padomes izpilddirektore prof. Tatjana Koķe.


Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dibināšanas konferences 2005. gada 25. aprīļa dienas kārtība

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” nolikums

Dakaras rīcības ietvara programma
Konsultatīvās padomes locekļu saraksts