EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.03.07.

Konkurss ASP skolu skolēniem :12.martā sāksies konkurss UNESCO ASP (Asociēto skolu projekts) skolēniem "Jaunais dabas pētnieks".


Konkursa mērķi:
• veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm,
• noskaidrot zinošākos un ieinteresētākos skolēnus UNESCO ASP skolās dabaszinātņu jautājumos.

Uzdevumi:
Dot iespēju Latvijas UNESCO ASP skolu skolēniem:
• parādīt labas zināšanas un izpratni dabaszinātņu mācību priekšmetos: ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā;
• attīstīt prasmi patstāvīgi veikt pētnieciskus eksperimentus.Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikviens UNESCO ASP skolas skolēns

Piedalīšanās:
Konkursa jautājumi un rezultāti tiks publicēti UNESCO LNK interneta mājas lapā www.unesco.lv/asp. Atbildes uz konkursa jautājumiem ir jāiesūta pa e-pastu konkurss@unesco.lv vai arī pa pastu uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātu Pils laukumā 4 – 206, Rīga LV 1050 ar norādi Konkursam.


Konkursā piedalīsies tikai tie atbilžu autori, kas atbildes būs iesūtījuši norādītajos termiņos. Atbilžu rezultāti tiks publicēti nedēļas laikā pēc kārtas noslēguma UNESCO LNK mājas lapā.

Konkursa norise:
Konkursa 1. kārtas pirmie 20 jautājumi tiks publicēti 12.martā un atbildes jāiesūta līdz 19. martam (pasta zīmogs).

Konkursa 2. kārtas 5 uzdevumi tiks publicēti 20. martā un atbildes jāiesūta līdz 28. martam (pasta zīmogs).

Konkursa 3. kārta notiks aprīlī un tajā piedalīsies pirmo divu kārtu veiksmīgākie dalībnieki.

Vērtēšana:
1. kārtas un 2. kārtas uzdevumi prasa no dalībniekiem precīzas un konkrētas atbildes uz jautājumiem. Atbildes tiks novērtētas kā pareizas vai nepareizas. Par katru pareizo atbildi dalībnieks saņems 1 punktu.

3. kārtas uzdevumi prasa no dalībniekiem prasmi praktiski darboties, plānot un veikt eksperimentu un tāpēc tiks vērtētas kriteriāli.

Organizatori:
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Atbalstītāji:

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Bērnu Vides skola