EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.11.07.

Konkursam par Latvijā radītajām tehnoloģijām pieteikušās 12 komandas


Konkursam par Latvijā radītajām tehnoloģijām un to pielietošanas iespējām „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!” pieteikušās 12 komandas no dažādām Latvijas augstskolām. Visu komandu pieteikumi atbilst konkursa prasībām, un dalībnieku saraksts tiks publicēts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) mājas lapā (http://www.unesco.lv) 7. novembrī.

Savukārt 12. novembrī plkst. 15:00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, Sorosa auditorijā, Strēlnieku ielā 4a notiks konkursa noslēgums, kura laikā žūrija vērtēs komandu sagatavotās reklāmas prezentācijas par izvēlēto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju un noteiks uzvarētāju. Konkursa žūrijas komisijā ir Maija Bundule, Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore (žūrijas priekšsēdētāja), Arnis Kokorevičs, Latvijas Pētnieku Mobilitātes centra vadītājs, Ieva Muižniece, Britu Padomes Latvijā projektu vadītāja, Jānis Stabulnieks, Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors, kā arī UNESCO LNK pārstāvji.

Konkursam varēja pieteikties ikvienas Latvijas augstskolas studentu komanda vismaz trīs cilvēku sastāvā bez vecuma ierobežojuma. Katrai komandai ir jāiepazīstas ar savas augstskolas pētnieciskajos institūtos, laboratorijās vai citās saistītās pētnieciskās iestādēs pēdējos piecos gados radītajiem produktiem, pakalpojumiem vai tehnoloģijām, kas jau guvušas pielietojumu tautsaimniecībā vai tikai tiek tam gatavotas. Pēc savām interesēm izvēloties vienu no tām, komandai jāizveido reklāmas materiāls līdz piecām minūtēm iestudējuma, video, MS PowerPoint vai citā brīvi izvēlētā prezentācijas formātā par izvēlēto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju.

Konkursam iesniegtajos pieteikumos jaunieši piedāvā tādus produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas kā meža ugunsgrēka detektēšana, izmantojot satelīttehnoloģijas, fibro betons tuneļu būvniecībai, plakanā saules kolektora iekārta, tehnoloģijas, kā aktivēt vidē esošos mikroorganismus un veikt attīrīšanas darbus ar naftas produktiem piesārņotās teritorijās, projekts „Racionāla bišu ziemotava Latvijas apstākļos”, preperāts „Larifāns” un citi.

Uzvarētāja komanda balvā saņems biļetes braucienam uz kādu no Eiropas zinātnes parkiem, pārējiem dalībniekiem tiks piemiņas veltes no konkursa organizatoriem un atbalstītājiem.

Konkursu „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!” rīko UNESCO LNK sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamentu, Britu padomi Latvijā, Latvijas Pētnieku mobilitātes centru un Latvijas Jauno zinātnieku apvienību. Tā mērķi ir veicināt jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, popularizēt Latvijas pētniecisko institūtu darbību un sasniegumus, kā arī attīstīt studentu prasmes atsevišķās zinātnes mārketinga jomās un izstrādāt idejas tehnoloģijas reklāmām.

Uz konkursa noslēgumu Rīgas Ekonomikas augstskolā aicināti arī masu mediju pārstāvji, kā arī ikviens interesents.

Papildinformācija:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268