EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.11.07.

Konkursā „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!” uzvarējusi studentu komanda no Rīgas Tehniskās universitātes


Vakar, 12. novembrī konkursā „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!” par uzvarētāju žūrija noteica Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentu komandu „Ambelika”, kas prezentēja Biomateriālu un biomehānikas institūta produkta „Dzintara biotekstilpavedieni” popularizēšanas jeb reklāmas projektu. Uzvarētāja komanda balvā saņēma biļetes braucienam uz zinātnes parku Somijā. Savukārt IZM nolēma piešķirt arī speciālbalvu RTU komandai „Dzelzsbetons 2.0”, kura prezentēja RTU Būvniecības fakultātes Būvražošanas institūta Betona mehānikas laboratorijas tehnoloģiju „Fibro betons tuneļu būvniecībai” reklāmas ideju. Arī šī komanda balvā saņēma iespēju doties uz zinātnes parku Somijā.

Atklājot konkursa noslēgumu, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretārs Rolands Ozols teica: „Šis konkurss ir apliecinājums Latvijas zinātnes varēšanai. Mēs cerējām uz atsaucību, bet tik plaša interese un dalībnieku loks mūs iepriecina jo īpaši. Un es domāju, ka konkurss varētu kļūt par labu tradīciju arī turpmāk.”

Konkursa noslēgumā Latvijas pētnieciskajos institūtos, laboratorijās vai citās pētnieciskās iestādēs pēdējos piecos gados radīto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju popularizēšanas projektus prezentēja deviņas komandas no dažādām augstskolām. Savās prezentācijās jaunieši piedāvāja popularizēšanas projektus par tādiem produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām kā meža ugunsgrēka detektēšana, izmantojot satelīttehnoloģijas, fibro betons tuneļu būvniecībai, tehnoloģijas, kā aktivēt vidē esošos mikroorganismus un veikt attīrīšanas darbus ar naftas produktiem piesārņotās teritorijās, projekts „Racionāla bišu ziemotava Latvijas apstākļos”, preparāts „Larifāns” un citus.

Prezentācijas vērtēja žūrijas komisija šādā sastāvā: Maija Bundule, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore (žūrijas priekšsēdētāja), Arnis Kokorevičs, Latvijas Pētnieku Mobilitātes centra vadītājs, Ieva Muižniece, Britu Padomes Latvijā projektu vadītāja, Linda Rozenbaha, laikraksta „Latvijas Avīze” pielikuma „Izglītība. Karjera” redaktore, kā arī UNESCO LNK sabiedrisko attiecību konsultante Liene Krīvena.

Konkursam varēja pieteikties ikvienas Latvijas augstskolas studentu komanda vismaz trīs cilvēku sastāvā bez vecuma ierobežojuma. Katrai komandai bija jāiepazīstas ar savas augstskolas pētnieciskajos institūtos, laboratorijās vai citās saistītās pētnieciskās iestādēs pēdējos piecos gados radītajiem produktiem, pakalpojumiem vai tehnoloģijām, kas jau guvušas pielietojumu tautsaimniecībā vai tikai tiek tam gatavotas. Pēc savām interesēm izvēloties vienu no tām, komandai bija jāizveido reklāmas materiāls iestudējuma, video, MS PowerPoint vai citā brīvi izvēlētā prezentācijas formātā par izvēlēto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju.

Konkursu „Tehnoloģiju reklāma – to var ikviens!!!” rīko UNESCO LNK sadarbībā ar IZM Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamentu, Britu padomi Latvijā, Latvijas Pētnieku mobilitātes centru un Latvijas Jauno zinātnieku apvienību.

Konkursa mērķi ir veicināt jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, popularizēt Latvijas pētniecisko institūtu darbību un sasniegumus, kā arī attīstīt studentu prasmes atsevišķās zinātnes mārketinga jomās un izstrādāt idejas Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanai.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268