EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.05.09.

Konferencē „Nemateriālais kultūras mantojums izglītībā” prezentēs jauno izglītības programmu „Tradicionālā mūzika”


Ceturtdien, 21. maijā plkst. 10:00 Alsungas Kultūras namā Ziedulejas ielā 1 notiks konference „Nemateriālais kultūras mantojums izglītībā”. Tajā tiks prezentētas pirmās iestrādes jaunizveidotajai Alsungas mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmai „Tradicionālā mūzika” un notiks diskusija par izglītības sistēmas iespējām Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apguvē. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 90 kultūras un izglītības jomu, akadēmiskās vides pārstāvji u.c. speciālisti.

Konferences mērķis ir prezentēt iestrādes nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanai formālajā un interešu izglītībā, par pamatu diskusijai ņemot suitu pieredzi, kā arī dalīties pieredzē, uzzināt vairāk un kopīgi diskutēt par izglītības sistēmas iespējām kopumā Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apguvē.

Konferences rezultātā UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas (LNK) Sekretariāts apkopos dalībnieku prezentēto informāciju, kā arī diskusijās pausto, lai veidotu pamatu turpmākai sadarbībai un informācijas apmaiņai nemateriālās kultūras mantojuma mācīšanā Latvijas izglītības iestādēs.

Konferenci rīko UNESCO LNK un Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs sadarbībā ar Kultūras ministriju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un etnisko kultūras centru „Suiti”.

Jaunā profesionālās ievirzes izglītības programma „Tradicionālā mūzika”, kuru plānots īstenot Alsungas mūzikas skolā no 2009. gada 1. septembra, ir tapusi, pateicoties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas katedras atsaucībai, etniskās kultūras centra „Suiti” neatlaidīgajiem centieniem un Alsungas mūzikas skolas ieinteresētībai.

Konference notiks dienā, kas UNESCO atzīta par Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot sabiedrību pievērst uzmanību un atcerēties kultūras daudzveidības nozīmi, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.

Nemateriālais kultūras mantojums ir daļa no kultūras daudzveidības, bet tā kopšana un pārmantošana ir būtiska šīs daudzveidības saglabāšanas un vairošanas daļa. Latvijā nemateriālais kultūras mantojums ir salīdzinoši veiksmīgi saglabājies līdz mūsdienām ne tikai tā tradicionālajās izpausmēs, bet arī dažādās laikmetīgās mākslas formās un kultūras izpausmēs.

Kopš Latvija 2005. gadā pievienojusies UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, aizvien aktuāls ir jautājums, kā kopīgiem spēkiem sekmēt un nodrošināt Latvijas kultūrai nozīmīgo tradicionālās kultūras izpausmju saglabāšanu un nodošanu nākamām paaudzēm. Svarīgs princips nemateriālā kultūras mantojuma apguvē ir sabiedrības plaša iesaiste, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma integrācija formālajā un neformālajā izglītība.

Pēdējos gadus Latvijas kultūrpolitikā nemateriālais kultūras mantojums ir kļuvis par nozīmīgu jomu, kas sniedz jaunas iespējas arī izglītībai. Kultūras ministrijas sāktā reforma Latvijas kultūrizglītības sistēmā jau tuvākajā nākotnē paredz skolu durvis vērt plašāk, lai tajās, līdzās profesionālu mūzikas instrumentu apguvei, nostiprinātos arī latviskajai identitātei būtiskie nemateriālās kultūras aspekti.


Konferences „Nemateriālais kultūras mantojums izglītībā” programma

Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu: http://www.unesco.lv/lat/index/documents/conventions.html?&sid=675554299&

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv