EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.09.

Konference Dzīve, dzīvība, evolūcija veltīta Čārlza Darvina Sugu izcelšanās publicēšanas 150. jubilejai


Latvijas Universitātes Mazajā aulā piektdien, 27. novembrī 9.45 tiks atklāta konference „Dzīve, dzīvība, evolūcija”.

2009. gadā aprit 200 gadu kopš Čārlza Darvina dzimšanas 1809. gada 12. februārī un 150 gadu kopš viņa nozīmīgākā darba Sugu izcelšanās publicēšanas 1859. gada 24. novembrī. Lai gan Darvins tiek uzskatīts pirmām kārtām par dabaszinātnieku, viņa ideju iespaids ir bijis krietni plašāks. Konferencē pievērsīsimies gan Darvina un evolūcijas teoriju filosofiskajiem aspektiem, gan filosofiskajam skatījumam uz dabu kopumā.

Konferences Dzīve, dzīvība, evolūcija notiks 27.-28. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulv. 19) un Vēstures un filozofijas fakultātes 1. auditorijā (Brīvības bulv. 32). Konference ir viens no Britu padomes projekta Darvins mūsdienās (Darwin Now) iekļautajiem pasākumiem. Konferencē tiks nolasīti referāti par plašu tēmu loku, sākot ar darvinisma ietekmi uz slimības jēdzienu un beidzot ar dzīvības izpratni antīkajā filosofijā (skat. pievienoto konferences programmu un www.lu.lv).

Pēc Britu padomes aicinājuma konferencē piekrituši piedalīties divi ievērojami britu filosofi un zinātnieki- Prof. Kriss Sinha (Chris Sinha) un Tims Līvenss (Tim Lewenss). Piektdien Kriss Sinha uzstāsies ar referātu par valodu kā biokultūrālu parādību, bet Tims Līvenss – par vēsturiskajām izmaiņām dabiskās atlases izpratnē. Savukārt sestdien, 28. nov., 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejā kim? Kriss Sinha prezentēs savus pētījumus par Amazones indiāņu valodām.

27. nov. 18.00 Vēstures un filozofijas fakultātē notiks diskusija „Cilvēka evolūcija: daba un kultūra”, diskusijā piedalīsies muzikologs Mārtiņš Boiko, teologs Juris Cālītis, filosofe Elga Freiberga, antropologs Klāvs Sedlenieks, bioloģe Nataļja Škute, žurnāla „Ilustrētā Zinātne” galvenais redaktors Vents Zvaigzne. Diskusiju vadīs Artis Svece.

Konferenci organizē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes kognitīvo zinātņu un semantikas centrs sadarbībā ar Britu padomi, UNESCO Latvijas nacionālo komisiju un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju kim?.

Papildus informācija par prezentāciju: svece@latnet.lv

Vairāk par vieslektoriem lasiet šeit:

Chris Sinha: http://www.port.ac.uk/departments/academic/psychology/staff/title,50474,en.html

Tim Lewens: http://www.hps.cam.ac.uk/dept/lewens.html

Programma:
Piektdiena, 27. novembris
(LU Mazā aula, Raiņa bulv. 19)
09.45-10.00 Konferences atklāšana
10.00-11.00 Kriss Sinha, Portsmutas Universitāte, Lielbritānija (Chris Sinha, University of Portsmouth, UK), „Language as a biocultural niche and its grounding of cultural evolution”
11.00-11.15 (Starpbrīdis)
11.15-12.15 Tims Līvenss, Kembridžas Universitāte, Lielbritānija (Tim Lewens, Univeristy of Cambridge, UK) „Changing conceptions of natural selection from Darwin to now”
12.15-13.30 (Starpbrīdis)
(LU VFF 1. auditorija, Brīvības bulv. 32)
13.30-14.00 Artis Svece „Evolūcija un nāve”
14.30-15.00 Jurģis Šķilters „Sintakses ģenēze”
15.00-15.30 Andrejs Balodis „Vitālisma bioloģija un evolucionisms”
15.30-16.00 Edgars Bajaruns „Sugu izcelšanās latviskais lasījums”
16.00 -16.15 (Starpbrīdis)
16.15-16.45 UNESCO un LU Bioloģijas studentu biedrības eseju konkursa uzvarētājs
16.45-17.15 Signe Mežinska „Darvinisms un slimības jēdziena definēšana”
17.15-17.45 Gita Krieviņa „Homoseksualitāte – Darvina dabiskās izlases teorijas paradokss”
17.45-18.00 (Starpbrīdis)
18.00 -19.30 Diskusija „Cilvēka evolūcija: daba un kultūra”, diskusijā piedalās muzikologs Mārtiņš Boiko, teologs Juris Cālītis, filosofe Elga Freiberga, antropologs Klāvs Sedlenieks, bioloģe Nataļja Škute, žurnāla „Ilustrētā Zinātne” galvenais redaktors Vents Zvaigzne. Diskusiju vada Artis Svece.

Sestdiena, 28. novembris (LU VFF 1. auditorija, Brīvības bulv. 32)
10.00-10.30 Raivis Bičevskis „Šellinga dabas filosofija”
10.30-11.00 Ieva Kolmane „Literatūras bioloģija un meli”
11.00-11.30 Māra Rubene „Kants un Darvins: epiģenēzes jēdziens”
11.30-12.00 Elga Freiberga „Darvina idejas un 19. gs. franču pozitīvisms”
12.00-13.00 (Starpbrīdis)
13.00-13.30 Igors Šuvajevs „Rasu cīņa: Darvins un Freids”
13.30-14.00 Vsevolods Kačans „Evolucionārā epistemoloģija: no Č.Darvina idejām līdz mūsdienu pieejām”
14.00-14.30 Līga Greiškane „Valodas evolūcija Krisa Sinhas skatījumā”
14.30-14.45 (starpbrīdis)
14.45-15.15. Edgars Narkēvičs „Ko nozīmē būt dzīvam? Dzīvās un nedzīvās matērijas aristoteliskais nošķīrums”
15.15-15.45 Līva Muižniece „Aristoteļa veseluma jēdziena teleoloģiskie nosacījumi”
15.45-16.15 Dana Vilistere „De re modalitāte: kas tas ir ‘būt noteiktai lietai’?”
16.15-16.45 Aleks Knoks „Kas ir suga?”
18.00-19.30 Spīķeros (KIM?, Maskavas iela 12/1) tikšanās ar Krisu Sinhu, kurš kopā ar kolēģiem ir pētījis telpas, kustības un laika konceptualizāciju Amazones indiāņu amondavas valodā (pasākums sadarbībā ar KIM?).