EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.03.09.

Koķe Vācijā iepazīstinās ar Latvijas pieredzi un diskutēs par izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumiem


Pieņemot vienas no pasaulē ietekmīgākās un nozīmīgākās starptautiskās izglītības organizācijas – UNESCO – ģenerāldirektora Koičiro Matsuras uzaicinājumu, rīt un parīt – 31.martā un 1.aprīlī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe pārstāvēs Latviju UNESCO pasaules konferencē, kas veltīta izglītības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem – „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development). Konference notiks Bonnā, to rīko UNESCO sadarbībā ar Vācijas federālo Izglītības un zinātnes ministriju un UNESCO Vācijas Nacionālo komisiju. Šajā konferencē Latviju pārstāvēs arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa un vairāki izglītības speciālisti.

Ņemot vērā Latvijas sekmīgo dalību UNESCO un mūsu valsts ieguldījumu, īpaši – saistībā ar izglītības kvalitātes un satura jautājumiem ilgtspējīgas attīstības kontekstā, pēc K.Matsuras uzaicinājuma, rīt, 31.martā T.Koķe uzstāsies konferences ietvaros notiekošajā augstā līmeņa politiskajā diskusijā. Latvijas ministra uzstāšanās ir īpaši nozīmīga gan mūsu valstij, gan globālā mērogā, jo konferences rezultāti tiks iekļauti Bonnas deklarācijā, lai nākotnē turpinātu īstenot ilgtspējīgas attīstības principus visās izglītības pakāpēs.

Bonnā notiekošās konferences laikā tiks izvērtēta ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pirmā piecgade un tās laikā atbildīgie ministri un speciālisti vienosies par rīcību dekādes otrajā piecgadē. Visā pasaulē izglītība ilgtspējīgai attīstībai tiek vērtēta kā nozīmīgs instruments kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanai.

Dekāde „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” tika uzsākta pēc ANO iniciatīvas 2005.gadā ar mērķi veicināt sadarbību un kopīgu rīcību izglītības satura un kvalitātes pilnveidē. Dekādes ietvaros izglītība, ar audzināšanu un izglītošanos saistīti jautājumi tiek vērtēti kā nozīmīga panākumu atslēga pārdomātai un izvērtētai sabiedrības rīcībai saistībā ar dažādiem šodienas izaicinājumiem gan vides saglabāšanas, ekonomiskās un sociālās attīstības, gan kultūras daudzveidības un mantojuma saglabāšanas jautājumos. Līdz ar to šī dekāde, līdztekus citām UNESCO iniciatīvām, uzsver nepieciešamību veicināt kvalitatīvu un pārdomātu izglītības saturu.

Latvijā šīs dekādes mērķi tiek īstenoti, sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) ar Vides ministriju (VidM) un UNESCO LNK. Šis mehānisms ir nostiprināts 2006.gada oktobrī parakstītajā sadarbības protokolā starp IZM, VidM un UNESCO LNK. Uz sadarbības protokola pamata izveidota arī dekādes koordinācijas grupa, kas apvieno vides izglītības speciālistus, skolotāju tālākizglītotājus, augstākās izglītības iestādes, nodrošinot arvien atvērtu un plašu sabiedrības dialogu. Latvijā kopumā ilgtspējīgas attīstības idejai tiek pievērsta uzmanība kopš deviņdesmitajiem gadiem. Mūsu valsts aktīvi darbojas vairākos nozīmīgos reģionālos projektos, Latvijas speciālisti šajā jomā ir atpazīstami visā pasaulē. Ilgtspējīgas attīstības idejas iekļautas arī izglītības standartā – 2006.gadā – pamatizglītības standartā, bet 2008.gadā – vispārējās vidējās izglītības standartā. Tāpat Latvija īpašu uzmanību pievērš ilgtspējīgas attīstības principiem interešu izglītībā.

Agnese Korbe
izglītības un zinātnes ministres
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 2 9110062, 6 7047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv, agnese.korbe@apollo.lv
http://www.izm.gov.lv