EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.09.10.

Koķe UNESCO Nākotnes forumā uzsver izglītības lomu līdztiesīgas sabiedrības attīstībā


Vakar, 9. septembrī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe pēc īpaša UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas uzaicinājuma teica galveno runu UNESCO Nākotnes foruma „Dzimumu līdztiesība: Vai trūkstošais elements, pārdomājot vispasaules attīstības mērķus pēc 2015.gada?” („Gender Equality: The Missing Link? Rethinking the Internationally Agreed Development Goals beyond 2015”) atklāšanā, kas norisinājās Atēnās, Pnyx / Pnyka kalnā, vietā, kur pirms mūsu ēras debatēja seniegrieķi un kur veidojās demokrātija.


T.Koķe foruma atklāšanā par dzimumu līdztiesības jautājumiem bija aicināta runāt izglītības kontekstā, uzsverot izglītības nozīmību iekļaujošas, līdztiesīgas, ilgtspējīgas un labklājīgas sabiedrības attīstībā. Visa runa angļu valodā pieejama IZM mājas lapā.


Ministre akcentēja, ka viņai, pārstāvot Latviju, ir liels pagodinājums teikt uzrunu šī starptautiski nozīmīgā foruma atklāšanā. Foruma, kurā tiks diskutēts par to, kā uzlabot sabiedrības dzīvi, lai veidotu pasauli, kurā visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas un pilnvērtīgas iespējas dzīvot, mācīties, pilnveidot sevi utt. Šajā kontekstā dzimumu līdztiesībai ir īpaša nozīme. Neraugoties uz to, ka kopumā tiesiskais regulējums neierobežo dzimumu līdztiesību un daudzās valstīs sievietes un vīrieši ir līdzīgās situācijās, taču joprojām pastāv dažādas tradīcijas un ieradumi, kam ir tālejoša un negatīva ietekme. Lai to novērstu, nepieciešams mazināt vienkāršotu pieeju jautājumu risināšanai, atbrīvoties no ierastajiem stereotipiem un pārdomāt, pārskatīt („rethink) gan attieksmi, gan pieejas dzimumu līdztiesības jautājumiem, gan kopumā – pasaules attīstības mērķiem.


„Kā pieaugušo izglītības profesore, esmu pārliecināta, ka izglītībai, kā to nosaka UNESCO vērtības un mērķi, ir izšķiroša loma sabiedrības harmonizācijā,” teica ministre. Viņa uzsvēra, ka Latvija, pateicoties izglītības tradīcijām un nozīmei, kas izseni ir vērsti uz zināšanu apgūšanas iespēju nodrošināšanu visiem, ir labs paraugs dzimumu vienlīdzības iespēju nodrošināšanai. Piemēram, apmēram 30% darba devēju ir sievietes, 45% no zinātniskajās institūcijās strādājošiem ir sievietes, 21% parlamentāriešu ir sievietes, 71% no augstskolu absolventiem, kas ieguvuši grādu vai kvalifikāciju, ir sievietes. „Statistika par Latviju apliecina, ka gan sievietēm, gan vīriešiem mūsu valstī ir lielas iespējas. Tādēļ atļaujiet man izmantot iespēju un popularizēt Latviju un īpaši – tās augstāko izglītību, kā izcilu piemēru dzimumu līdztiesībai, vienlaikus rosinot par mums starptautiskās sabiedrības interesi,” teica ministre, piebilstot, ka viņasprāt šiem sasniegumiem pamatā ir tas, ka sievietes savas zināšanas, varu un iespējas izmanto, lai kalpotu citiem, nevis – lai valdītu, proti, pretēji principam „skaldi un valdi”.


T. Koķe pauda pārliecību, ka ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem pēc 2015.gada ir jānodrošina, lai dzimumu līdztiesība no pašmērķa kļūst par kopīgu vidi, kurā visi ir ieguvēji. Lai to sasniegtu, svarīgi, lai cilvēce prastu gudri izmantot tās rīcībā esošos resursus, iespējas, platformas utt. Un UNESCO ir šādas iespējas.


Noslēgumā ministre pateicās UNESCO Grieķijas Nacionālajai komisijai par šī foruma organizēšanu, lai dalītos pieredzē, izvērtētu paveikto un vienotos par nākotnes attīstībai nozīmīgiem uzdevumiem, jo Grieķija, kā demokrātijas šūpulis, ir īstā vieta, kur risināt šādus jautājumus.


UNESCO Nākotnes forumi ir vieni no nozīmīgākajām platformām pasaulē, kuros tiek risināti jautājumi par pasaules attīstībai svarīgām lietām UNESCO mandāta ietvaros. Šie forumi, kas pulcina pasaules vadošos ekspertus, zinātniekus, intelektuāļus, māksliniekus un lēmumu pieņēmējus, ir būtisks sabiedrības attīstības un labklājības virzītājspēks. Šajos forumos, analizējot situāciju, tiek pievērsta īpaša uzmanība ilgtermiņa attīstības vīzijām un ikviena sabiedrības locekļa spējām un iespējām pašrealizācijai caur izglītību, zinātni, kultūru, savstarpēju komunikāciju un informācijas apmaiņu.


Atēnu Nākotnes foruma galvenais akcents ir dzimumu līdztiesības jautājumi – gan ikvienas dalībvalsts, gan globālo procesu kontekstā. Tas notiek ar mērķi vienoties par rezultātiem dzimumu līdztiesības jomā, kas sasniedzami pēc 2015. gada, nolūkā stiprināt mieru, attīstību un izaugsmi. Pasākumā piedalās UNESCO augstākās amatpersonas, dalībvalstu ministri, ANO eksperti, nevalstisko organizāciju vadītāji, pētnieki u.c. Atēnu forums ir nozīmīgs, gatavojoties arī ANO Tūkstošgades attīstības mērķu samitam, kas 20. - 22. septembrī notiks Ņujorkā, lai spriestu par Tūkstošgades attīstības mērķu rezultātiem un nospraustu attīstības uzdevumus pēc 2015. gada.


Forums noslēgsies rīt, 11. septembrī.


Vairāk informācijas UNESCO mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:

Agnese Korbe,
izglītības un zinātnes ministres
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 29110062, 67047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv
http://www.izm.gov.lv