EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.05.11.

Ķīmisko elementu periodisko tabulu izstādes „Ķīmija tabulās” atklāšana


3. maijā, plkst. 13.00, LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātņu bibliotēkā (Kr. Valdemāra 48, 26.telpā) notiks ķīmisko elementu periodisko tabulu kolekcijas izstādes „Ķīmija tabulās” atklāšana.

1861. gada 1. martā slavens krievu zinātnieks Dmitrijs Mendeļejevs izveidojis tabulu ar nosaukumu „Ķīmisko elementu sistēma, kuras pamatā ir elementu atomu svars un ķīmiska līdzība”. Kopš tā laika pagāja 150 gadi. Mūsdienās visā pasaulē ķīmisko elementu periodiskā tabula kļuva par līdzekli, kuru izmanto, ne tikai lai lakoniski un koncentrētā veidā aprakstītu elementu un to savienojumu īpašības, bet arī kā efektīgāko materiālas pasaules izziņas līdzekli. Kā jebkurš pilnvērtīgi funkcionējošs darba rīks, periodiskā tabula nemitīgi attīstās, maina formu. Var pat apgalvot, ka līdzīgi Rīgai, periodiskā tabula „nekad nebūs gatava”. Laika gaitā dažādās valstīs izveidojušas vairākas tabulas versijas, ievērojamu daļu no kurām varēs redzēt izstādes apmeklētāji.

Skaidrs, ka ķīmisko elementu periodiskā tabula ir atrodama jebkurā ķīmijas mācību grāmatā, ko skolu gados turējis rokās katrs mūsu valsts iedzīvotājs. Bet kas vēl saista Latviju ar Mendeļejevu? Šeit mīnēsim tikai vēl divus faktus. 150 gadus atpakaļ 13. februārī ceļā no Eiropas un Sanktpēterburgu zinātnieks apciemojis Daugavpili (toreiz Dvinsku). Vēlāk D. Mendeļejevs izšķiroši ietekmējis Krievijas muitas tarifu veidošanās politiku šādi veicinot ķīmijas rūpniecības strauju uzplaukumu Rīgā 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā.

Atzīmējot minētos faktus un arī to, ka 2011. gads pēc UNESCO un IUPAC iniciatīvas pasaulē ir pasludināts par Ķīmijas gadu (ICY 2011), Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedru rīko veselu virkni dažādu pasākumu, kuru mērķis ir popularizēt ķīmijas zinātnes ieguldījumu cilvēces labklājības veidošanā, kā arī veicināt izglītojamo interesi par ķīmiju kā zinātni un kā mācību priekšmetu. Periodisko tabulu kolekcijas izstāde ir viens no šādiem pasākumiem.

Eksponātus, kuri būs apskatāmi līdz 13.maijam, vairākus gadus kolekcionējis pedagoģijas doktors, Daugavpils Universitātes asociētais profesors, Iecavas vidusskolas ķīmijas skolotājs Mihails Gorskis. Profesora kolekcijā ķīmisko elementu periodiskās tabulas atainotas gan tradicionālā veidā – uz papīra, gan uz datorpeles paliktnīšiem, gan uz tējas un kafijas krūzēm, uz kaklasaitēm un citiem priekšmetiem.
Uz kādiem vēl? Atnāksiet – redzēsiet!

Kā arī varēsiet iepazīties ar LU Bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem par Dmitrija Mendeļejeva biogrāfiju un izdevumiem par periodisko tabulu.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2011. gadu pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu. Starptautiskā ķīmijas gada motīvs ir „Ķīmija – mūsu dzīve, mūsu nākotne”.


Starptautiskais ķīmijas gads ir iecerēts kā ietvars, lai veicinātu ķīmijas zinātnes popularitāti, īpaši jauniešu vidū, izceltu ķīmijas zinātnes sasniegumus, vēsturi un vairotu izpratni plašākā sabiedrībā par šīs zinātnes ieguldījumu cilvēces un jaunu ražošanas nozaru attīstībā, kā arī valsts ekonomiskajā izaugsmē, tādējādi veicinot tās vispārējo izpratni un novērtējumu par ķīmijas lomu sabiedrības labklājībā.